ZAVŘÍT MENU

Vávra František

brigádní generál

* 16. 11. 1889, Straňany
† 1. 10. 1980, Nedabyle

Po ukončení studia na reálce v Českých Budějovicích absolvoval roční vojenskou službu jako důstojnický čekatel. Od 1912 do první světové války byl poštovním úředníkem. V říjnu 1914 se vrátil těžce zraněn ze srbského bojiště. Po uzdravení byl poslán na ruskou frontu, v březnu 1915 zběhl k Rusům a od června 1916 sloužil v legiích. Domů se vrátil v říjnu 1920 v hodnosti kapitána, do aktivní vojenské služby se přihlásil 1921.

Sloužil střídavě v Českých Budějovicích, Praze, na Slovensku a od 1930 opět v Českých Budějovicích. Zastával různé velitelské funkce; 1934—1937 byl velitelem 1. pěšího pluku M. J. Husi v Českých Budějovicích, 1928—1929 absolvoval školu pro velitele vojskových těles, 1937 pro vyšší velitele (generálský kurz v Praze). Od 1937 do 15. 3. 1939 byl velitelem motorizované (pancéřové) brigády v Praze. Hned na počátku okupace se odstěhoval z Českých Budějovic do Nedabyle, kde se věnoval zemědělskému hospodářství. V srpnu 1939 převzal funkci velitele Jihočeské oblasti Obrany národa, ale již v listopadu ji odřekl. Počátkem února 1940 byl gestapem zatčen a v průběhu druhé světové války opakovaně vězněn. Od 1945 připravoval nový vojenský protinacistický odboj, byl jeho vedoucím a jedním z hlavních organizátorů a aktivních činitelů Krajového (Revolučního) národního výboru v Českých Budějovicích. Na první legální pracovní poradě národního výboru byl jmenován vojenským velitelem československých branných sil pro město České Budějovice, později pro celé jižní Čechy. Po příjezdu košické vlády do Prahy byl jmenován velitelem 5. divize, inicioval schůzku amerických a sovětských generálů 11. 5. 1945 v Kamenném Újezdě. V říjnu 1945 byl povýšen na brigádního generála a od 1946 zastával funkci velitele 4. armádního sboru do jeho zrušení 30. 9. 1947. V roce 1948 byl penzionován, 1951—1966 působil v ekonomických funkcích v Jednotném zemědělském družstvu Nedabyle.

Byl nositelem četných vyznamenání: z doby po první světové válce Československého válečného kříže Řádu M. R. Štefánika, z doby po druhé světové válce Československého válečného kříže medaile Za zásluhy 2. stupně

AUTOR:
PhDr. Miloslav Pecha

LITERATURA:
  •      PECHA, Miloslav, VONDRA, Václav a ŠMÍD, Stanislav. Protifašistický odboj 1938—1945 na Českobudějovicku. České Budějovice: Okresní výbor Českého svazu protifašistických bojovníků, 1986. 203 s., [86] s. obr. příl..

  •      PECHA, Miloslav a VONDRA, Václav. Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození: 1939—1945. 1. vyd. České Budějovice: [s.n.], 2004. 278 s., [20] s. obr. příl. ISBN 80-239-3727-8.

  •      PECHA, Miloslav a VONDRA, Václav. Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození: 1939—1945. 2., upr. a dopl. vyd. České Budějovice: M. Pecha, 2006. 281 s., [20] s. obr. příl. ISBN 80-239-6411-9.

  •      Archiv Věry Benešové. Dokumenty o gen. Vávrovi.

  •      Jihočeská pravda: orgán Komunistické strany Československa v Čes. Budějovicích. České Budějovice: Komunistická strana Československa. 17.10.1945.

  •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, knihy 3006-3037, Knihy evidence obyvatelstva E I-F XII .