ZAVŘÍT MENU

Manda

Hranolová hradební věž, součást opevnění města.

Stávala na jihovýchodním okraji Českých Budějovic, přibližně v místech, kde se dnes protínají ulice KněžskáŠiroká ulice. Postavena byla pravděpodobně již v druhé polovině 14. století a tvořila součást gotického hradebního systému města. V písemných pramenech je uváděna v roce 1400, kdy jsou v městských účetních knihách zaznamenány výdaje za její opravu. Obranná funkce věže postupně zanikala v průběhu 18. století, kdy již městské opevnění ztrácelo na významu a jeho udržování v provozuschopném stavu bylo pro město finančně nákladné. Vnitřní prostory věže pak sloužily jako skladiště a také jako byty, což dokládají veliká okna, prolomená v mohutných kamenných zdech věže. Manda v té době dostala také svou novou výraznou dominantu v podobě mohutného vysokého komínu. K demolici Mandy město přistoupilo v roce 1904, a to z důvodů snazší dostupnosti rozvíjejícího se Lineckého předměstí a zejména pro lepší přístup z vnitřního města do tehdy nově vytýčené ulice, dnešní Dukelské, a k novostavbě městského muzea.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

gotika