ZAVŘÍT MENU

protikomunistický odboj

Organizace odpůrců režimu po únoru roku 1948.

Prvním projevem protikomunistického odboje v Českých Budějovicích bylo založení organizace Za pravdu  koncem 1948. Tvořili ji členové Junáka, kteří usilovali o pravdivé informování českobudějovické veřejnosti ohledně nezákonných skutků komunistické vlády. V srpnu 1949 byli pozatýkáni a 20 z nich odsoudil Státní soud v Praze k dlouholetým trestům. Roku 1949 vytvořili českobudějovičtí vysokoškoláci ilegální organizaci Kruh, jejímž představitelem byl Pavel Křivský, odsouzený s některými dalšími členy k dlouholetému žaláři. V září 1950 bylo v Českých Budějovicích založeno ilegální ústředí katolické dělnické mládeže Jeunesse ouvrière catholique (JOC). Na území města zřizovalo kroužky, v nichž se scházeli mladí občané Českých Budějovic, navzájem se informovali a šířili pravdivé informace mezi svými vrstevníky. Tyto kroužky pracovaly do 1953, kdy byli jejich organizátoři pozatýkáni Státní bezpečností a 1954 odsouzeni krajským soudem. Mezi členy byli i mladí učitelé, obvinění ze zneužití svého povolání a z toho, že svým svěřencům vštěpovali zásady neslučitelné s komunistickou výchovou. Řada dalších učitelů zakládala a vedla v Českých Budějovicích ilegální oddíly katolického Junáka, kde šířila mezi mládeží smysl pro skautské ideály. Také někteří českobudějovičtí umělci se snažili ustavit ilegální kroužky z řad svých kolegů a mnozí z nich skončili v komunistických věznicích.

V období 1968—1969 byly i v Českých Budějovicích zaznamenány pokusy vzepřít se totalitní moci. Jejich hybnou silou byli političtí vězni 50. let, sdružení v Klubu 231. Kromě nich se v řadě protestních akcí a prohlášení pokoušeli přispět k obnově svobody zejm. vysokoškoláci. 

AUTOR:
Mgr. et Bc. Ivan Mánek

LITERATURA:
  •      NOVOTNÝ, Miroslav. Českobudějovičtí vysokoškoláci a Pražské jaro. In: SVOBODNÝ, Petr, ed. a ZILYNSKÁ, Blanka, ed. Česká věda a Pražské jaro (1963-1970): sborník z konference, [Praha 22.-23.listopadu 2000]. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2001. 425 s. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 2. ISBN 80-246-0374-8.

  •      OPASEK, Anastáz. Dvanáct zastavení: vzpomínky opata břevnovského kláštera. Vyd. 1. Praha: TORST, 1992. 322 s. Svědectví o době a lidech ; sv. 1. ISBN 80-85639-04-1.

  •      PECKA, Karel. Motáky nezvěstnému. Brno: Atlantis, 1990. 399 s. ISBN 80-7108-003-9

  •      PECKA, Jindřich, ed. a PREČAN, Vilém, ed. Proměny Pražského jara 1968-1969: sborník studií a dokumentů o nekapitulantských postojích v československé společnosti. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1993. 446 s. Studie, materiály, dokumenty; sv. 2. ISBN 80-85765-02-0.

  •      RADOSTA, Petr. Protikomunistický odboj: historický nástin. Vyd. 1. Praha : EGEM, 1993. 156 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-85395-25-8.