ZAVŘÍT MENU

přírodní pohromy

Povodně, krupobití, bouře, vichřice, zemětřesení, kobylky aj.

Poloha města v inundačním území při soutoku MalšeVltavy byla příčinou záplav, ke kterým docházelo jednak při jarním tání a odchodu ledu, jednak rozlitím řek po velkých deštích. K p. p. patřily také dlouho trvající lijáky s krupobitím poškozujícím střechy domů a ničícím obilí na polích. Při prudkých bouřích docházelo k úderům blesku, které zapalovaly vysoké budovy ve městě a samostatně stojící hospodářská stavení, na polích usmrcovaly lidi a dobytek. Méně často se přes město přehnaly vichřice, které odnášely střechy a strhávaly štíty domů (1533, 1541, 1542, 1551, 1555, 1612, 1638).

Zemětřesení byla ve městě pociťována jen zřídka, vyvolávala mezi obyvateli strach, ale nezpůsobovala hmotné škody. Kronikáři zaznamenávali pouze krátkodobé záchvěvy země a domů, při nichž nedošlo k zřícení domů (1511, 1590, 1593 třikrát, 1698, 1757, 1768, 1794). Otřesy byly v Českých Budějovicích registrovány i později, ale spíše jen jako ohlasy vzdálených zemětřesení.

K p. p. patřily také nálety žravých kobylek, jejichž velká hejna zastiňovala i slunce. Obyvatelé se marně snažili střelbou z děl a zvoněním zabránit, aby se snesly na zem. Nepomáhaly ani modlitby a procesí. Kobylky dokázaly způsobit velké škody okusováním listí na stromech a spásáním polí a luk (1545, 1547, 1748, 1749). 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

požáry 

AUTOŘI:
Karel Pletzer
Ing. Jiří Heřman

LITERATURA:
  •      KÖPL, Karel. Überschwemmungen in Budweis. Budweiser Kreisblatt. 1888, roč. 37, č. 85—91.

  •      KOVÁŘ, Daniel. Budějovice a velká voda: historické ohlédnutí. České Budějovice: Veduta, 2002. 55 s. ISBN 80-903040-2-8.

  •      PLETZER, Karel. Kobylky nad Č. Budějovicemi. In: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. 1995, roč. 32, č. 1., s. 41—42. ISSN 1212-0596.

    [s. 41—42.]