ZAVŘÍT MENU

Nové Hlinsko

V roce 1930 místní část osady Hlinsko s 18 domy a 178 obyvateli, která nikdy nezískala postavení osady a byla 1960 sloučena s osadami Suché VrbnéNové Vráto obce České Budějovice. 

Neu Hlinz

Nové Hlinsko vzniklo na tehdejším katastru Vráta, k němuž patřilo i Hlinsko. Skládalo se ze dvou zcela oddělených částí. První část, situovanou západně až severozápadně od Hlinska a jihozápadně od Nového Vráta, tvořila ulice Marie Svobodové mezi Rudolfovskou třídou Hlinskou ulicí. Druhou část, jihozápadně od Hlinska a severovýchodně od Suchého Vrbného, tvořila ulice Karla Uhlíře. Zde před druhou světovou válkou vzniklo 17 rodinných domků. Zástavba již nikdy nebyla dokončena, neboť ve 2. pol. 20. století bylo okolní území přeměněno na průmyslovou zónu. Nedokončenou východní polovinu jižní strany ulice vyplnily hromadné garáže. Roku 1960 byla tato část Nového Hlinska přičleněna ke katastru Suchého Vrbného. Podobný osud potkal i část Nového Hlinska mezi ulicí Marie Svobodové a Rudolfovskou třídou, která se v téže době stala součástí nově vytvořené osady Nové Vráto. V té době vznikly výrobně skladovací areály po severní straně Hlinské ulice mezi ulicí Marie Svobodové a jižní polovinou ulice Bohuslava Martinů, která dříve patřila k vlastnímu Hlinsku. Rodinná zástavba vznikla jen podél nového jižního úseku ulice K Lučinám, jejíž severní část patří původnímu Novému Vrátu. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

urbanistický vývoj