ZAVŘÍT MENU

Rabenštejnská věž

Hranolová věž, součást opevnění města, vsazená k hlavní hradební zdi na západní straně opevnění; zbudována v průběhu 14. století jako posílení městských hradeb.

Havraní věž

Stavba byla zahájena budováním obdélné hranolové věže dosahující do úrovně oken 1. poschodí. Bezprostředně nato byla dostavěna v celé výši tří poschodí s ochozem na vnitřní straně hradeb.

Věž s armovanými nárožími je ukončena vysokou valbovou střechou s dochovaným pozdněgotickým krovem. Z konstrukce krovu jsou vysazeny tři arkýře. Jednotlivá patra rozdělovaly ploché trámové stropy. Přízemí bylo přístupné žebříkem z 1. patra. Stejným způsobem byla propojena i zbylá podlaží. Již při výstavbě věže byla místo střílen osazována gotická okna, naznačující možnou obytnou funkci. K výrazným úpravám došlo 1828, kdy byla věž upravena na byty s interiéry řešenými ve stylu pozdního klasicismu 19. století. Tehdy byl zřízen také vstup z Panské ulice a sklenuto přízemí. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

gotika    |   klasicismus a empír 

AUTOR:
Mgr. Juraj Thoma

LITERATURA:
  •      ČECHURA, Jaroslav a Razím V. K některým aspektům vývoje půdorysu a opevnění Českých Budějovic do počátku 15. století. Památková péče 13. 1988

    [s. 414.]
  •      Muk J. – Urban J. – Líbal D., 1986: České Budějovice. Rabenštejnská věž čp. 54. Stavebně historický průzkum, rukopis.