ZAVŘÍT MENU

Štěpanovský Jáchym

varhaník regenschori, skladatel liturgické hudby, výrazná hudební osobnost závěru 18. století

* 18. 10. 1738, České Budějovice
† 5.  2.  1801, České Budějovice

Narodil se v rodině váženého a zámožného českobudějovického měšťana Karla Antonína Štěpanovského. Poprvé se oženil 8. 9. 1770 s Annou Köllerovou, dcerou učitele městské školy a regenschoriho kostela svatého Mikuláše, po její smrti roku 1791 se oženil podruhé s dcerou řezníka Veronikou Köllerovou. O jeho hudebním vzdělání nejsou bližší informace. Od 1764 působil jako varhaník v českobudějovickém kostele svatého Mikuláše, od 1791 tamtéž jako katedrální regenschori až do své smrti 5. 2. 1801. Roku 1774 koupil v Kněžské ulici za 900 zlatých dům č. 213. Jeho skladby komponované vesměs v klasicistním homofonním stylu byly určeny výhradně k liturgickým potřebám a jejich rozhodující část vznikla v době působení ve funkci regenschoriho českobudějovické katedrály svatého Mikuláše (mešní kompozice, offertoria, nešpory apod.). Zachovaná díla uchovávaná v hudebním archivu českobudějovické katedrály sv. Mikuláše jsou poměrně početná, představují celkem 119 děl, z toho 79 autografů, a některá z nich jsou srovnatelná s díly významných dobových skladatelů chrámové hudby. Zastoupení Štěpanovského skladeb je doloženo i v některých dalších sbírkách hudebnin chrámových kůrů, nejen v jižních Čechách, ale také např. v Praze, Roudnici nad Labem a Velvarech. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

hudba a hudební život 

AUTOR:
PhDr. Vít Honys

LITERATURA:
  •      NĚMEC, Ladislav. Jáchym Štěpanovský (1738—1801), Missa pastoritia in D.  Brno, 2009. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy.