ZAVŘÍT MENU

zimování labutí

České Budějovice jsou jedním z nejvýznamnějších zimovišť labutě velké v České republice.

Na Malši Jihočeského divadla či na Vltavě Voříškova dvora patří labutě k zimnímu koloritu města stejně jako jejich přikrmování místními obyvateli. První z. l. na nezamrzajících úsecích obou řek bylo v Českých Budějovicích zjištěno 1965 (3 labutě). Od zimy 1969—1970 zde zimují pravidelně. Jejich počty se do začátku 80. let zvyšovaly (maximum asi 250 labutí). Překvapivý nárůst v polovině 90. let 20. století (350 exemplářů) pravděpodobně souvisel s poklesem početnosti labutí na zimovištích v západních Čechách a v Praze. Vznik zimovišť v Českých Budějovicích je spjatý s volně hnízdící populací labutě velké v jižních Čechách. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

ptáci