ZAVŘÍT MENU

Kneisslův dům

Původně měšťanský důmKněžské ulici č. 10, poprvé zmiňovaný 1553.

Kneislův dům

Jednoposchoďový nárožní dům se dvěma oblouky arkád podloubí s obnoveným raněrenesančním průčelím z 1557. Hladkou fasádu kolem oken, na nárožích a arkádách zdobí sgrafito, které vytváří dojem plasticky členěného průčelí. To vrcholilo vysokým stupňovitým štítem kryjícím půdní polopatro, který se v malém zlomku dochoval na levé straně domu.

Při dalších přestavbách byl snesen pozdněgotický štít a objekt zastřešen valbovou střechou. Rozsáhlé úpravy na počátku 20. století a zejm. z 1932 zcela zničily původní vnitřní dispozici objektu. 

AUTOR:
Mgr. Juraj Thoma

LITERATURA:
  •      KUBÁK, Jaroslav. Topografie města Českých Budějovic 1540-1800. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 1973. 496 s.

    [s. 286.]