ZAVŘÍT MENU

Stegmann Johann

továrník a starosta Českých Budějovic

* 18. 4. 1823, České Budějovice
† 5. 6. 1905, České Budějovice

Po vyučení slévačem bronzu sbíral 1839—1846 zkušenosti v oboru v českých zemích a hlavně v Německu. Roku 1847 založil firmu Johann Stegmann und Söhne, vyrábějící kovové zboží. Vedl ji až do 1888. V období 1861—1876 byl členem městského výboru (obecního zastupitelstva), 1876—1884 radním a stavebním referentem; 1884—1887 vykonával úřad starosty Českých Budějovic. Díky jeho činnosti v městské samosprávě došlo ke stavbě městské plynárny (1868), vybudování kanalizace (1879), k založení několika obecných škol, ale především 1871—1882 stál při zrodu městského vodovodu. V roce 1897 mu bylo uděleno čestné občanství Českých Budějovic, 1898 obdržel od císaře zlatý záslužný kříž s korunou. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

průmysl    |   purkmistři a starostové    |   vodovody a vodojemy 

AUTOR:
Mgr. Pavel Koblasa

LITERATURA:
  •      Budweiser Kreisblatt: unabhängiges politisches Organ für Südböhmen. Budweis: Felix Zdarssa, 1862—1919.

  •      Budweiser Zeitung. České Budějovice: Gothmann, 1873–1945.

  •      KOVÁŘ, Daniel. Muži v čele budějovické radnice. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2008. 78 s. ISBN 978-80-254-6999-6.

    [s. 58—59]