ZAVŘÍT MENU

Země živitelka

Mezinárodní zemědělská výstava – agrosalon, pořádaná od 1970 každoročně v areálu Výstaviště České Budějovice a. s. na přelomu měsíců srpna a září.

Navázala na tradice zemědělských výstav ze 60. let, od 1973 se konala s mezinárodní účastí. Její koncepce byla v 70. a 80. letech ovlivněna dobovými schématy, zaměřovala se na prezentaci úspěchů socialistického zemědělství. Pro výstavu byl vždy typický bohatý doprovodný odborný a kulturní program, provázený lidovou zábavou a stánkovými trhy. V 80. letech Země živitelka trvala 14—16 dnů, počet návštěvníků se pohyboval okolo 750 tisíc. Počátkem 90. let se Země živitelka transformovala na komerční veletrh s označením agrosalon, postupně se zkrátila doba konání na 7 dnů. V důsledku povodní 2002 se výstava nekonala. Následujících ročníků se průměrně účastnilo přes 500 vystavovatelů a přišlo na 110 tisíc návštěvníků. Vystavovatelům a jejich nejlepším výrobkům je udělováno ocenění Zlatý klas. Od 2003 ministr zemědělství ČR uděluje výrobcům kvalitních českých potravin národní značku kvality Klasa. Země živitelka je jediná výstava v ČR, která prezentuje rozvoj českého zemědělství a venkova.