ZAVŘÍT MENU

Vesce

Středověká ves, dříve osada Rudolfova, 1960 s ním byla sloučena a tvoří jeho severovýchodní část.

Wes  |  Veska  |  Wescze Budějovských  |  Na Berkverku  |  Wess am Berg  |  Wesce

Vesce se připomínají 1375, městskou vsí se staly 1380. V roce 1654 se nazývala Na Berkverku. Vykazovala 7 chalupnických usedlostí, z toho jednu neobydlenou, stejně tak 1713. Roku 1843 měla 14 domů se 71 obyvateli, 1921 žilo v 26 domech 188 obyvatel.

Vesce si zachovaly nepravidelnou středověkou náves. V 1. třetině 20. století byly postaveny rodinné domky podél lišovské silnice (1801—1827) jižně a východně od staré návsi. Nová rodinná výstavba, která v 60.—80. letech spojila Vesce s Rudolfovem, starou ves značně narušila. Kolem návsi se zčásti dochovaly starší domy, vesměs zmodernizované. Významná je novorománská kaplička a v jihovýchodním koutu návsi usedlost čp. 14, vymezená archaickou kamennou zdí s prostou klenutou branou, za níž se skrývá zděný dům se zvalbeným štítem a stodola se sedlovou střechou.