ZAVŘÍT MENU

městské zemědělství

Činnost zaměřená k získávání rostlinných a živočišných produktů a provozovaná na pozemcích města Českých Budějovic.

Městské zemědělství tvořilo součást hospodaření v rámci městského velkostatku. Rozloha zemědělské půdy narůstala od konce 13. do 1. pol. 18. století s přikupováním městských vsí. Podstatnou část této rozlohy zaujímala půda selská (rustikál), zatímco vrchnostenskou půdu (dominikál) obhospodařovalo město ve vlastní režii prostřednictvím 10 dvorů. Pozemky některých dvorů byly v 70. letech 18. století rozparcelovány provedením raabizace. Po zrušení roboty a zániku patrimoniálního zřízení v pol. 19. století došlo k úbytku rustikální půdy; kolem 1900 náleželo městu 467 ha zemědělské půdy, což představovalo 16,5 % celkové výměry městského velkostatku. Protože rozrůstáním obytné i průmyslové zástavby ubývalo obhospodařovatelných ploch, město si zemědělskou půdu pronajímalo a 1923 získalo v rámci pozemkové reformy dvůr Koroseky se 115 ha; důležité postavení v městském zemědělství zaujímalo dobytkářství.

Po 1950 byla zemědělská půda města o celkové výměře 286 ha včetně pozemků mezi rybníky zestátněna a převzata Československými státními statky, n. p., České Budějovice. Později rozhodující výměru zemědělské půdy obhospodařoval Státní plemenářský podnik České Budějovice Školní zemědělský podnik Vysoké školy zemědělské v Praze se sídlem v Hluboké nad Vltavou.

V letech hospodaření státu (1950—1991) došlo k dalšímu úbytku zemědělské i lesní půdy v důsledku výstavby satelitních sídlišť, příslušné infrastruktury sítí a také nekoordinovaným zřizováním vojenských cvičišť Československé lidové armády.

Po vrácení historického majetku obcím zákonem 172/91 Sb. převzala Správa lesů a rybníků města České Budějovice celkem 244 ha zemědělské půdy včetně pozemků mezi rybníky v sedmi katastrálních územích, z toho 106 ha u dvora Koroseky, na nichž hospodaří. Pozemky mezi rybníky zčásti pronajímá. Městské zemědělství se v 90. letech 20. století zaměřilo na produkci objemové píce (sena a senáže) pro chov mléčného černostrakatého skotu ve dvoře Koroseky a na produkci obilovin pro chov ryb a pernaté zvěře ve vlastních honitbách. Městské zemědělství je od převzetí půdy a objektů dvora Koroseky 1993 významnou součástí od 1996 založené obchodní společnosti Lesů a rybníků města Českých Budějovic, s. r. o.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

městské hospodářství