ZAVŘÍT MENU

Obchodní a živnostenská komora

Samosprávná organizace, která sloužila 1850—1948 k podpoře průmyslu obchodu.

Českobudějovická komora byla ustavena 29. 11. 1850. Původně měla sídlo v místnosti městského úřadu. Jejím prvním prezidentem byl zvolen A. Lanna. Vedla evidenci firem a ochranných známek, podávala informace o poměrech v průmyslu a obchodu centrálním orgánům, působila při jmenování soudců obchodních soudů a volila poslance do zemského sněmu. Její tištěné zprávy jsou hlavním zdrojem informací o průmyslovém vývoji v regionu. Vývoj ovlivnil národnostní boj; čeští podnikatelé získali v komoře většinu 1883. Od 1908 sídlila O. a ž. k. ve vlastní budově (Husova třída č. 9). Posledním prezidentem byl od 1945 Jan Schützner. Působnost komory zanikla vládním nařízením z 28. 12. 1948. 

AUTOR:
Mgr. Václav Vondra

LITERATURA:
  •      KADRMAS, Pavel. Postoj Obchodní a živnostenské komory v Českých Budějovicích k válečnému hospodářství a státní politice v letech 1914—1917. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum 1976, roč. 45, s. 52—56. ISSN 0323-004X

  •      MAYSL, Albert. Obchodní a průmyslová komora v Čes. Budějovicích 1850-1905. V Č. Budějovicích: Nákladem Obchodní a průmyslové komory, 1906. 194 s.

  •      Státní oblastní archiv Třeboň, fond Obchodní a živnostenská komora České Budějovice.