ZAVŘÍT MENU

vojenská nemocnice

Komplex budov a zařízení sloužící zdravotní péči o příslušníky armády v Českých Budějovicích.

Od 70. let 18. století byla nemocnice pro vojenskou posádku zdejších dělostřelců umístěna v ulici Dr. Stejskala č. 15. Ve 20. letech 19. století se posádková nemocnice přemístila do objektu někdejšího hostince na Lidické třídě č. 20, kde působila téměř 100 let (k budově přiléhala rozsáhlá zahrada). V době první světové války sloužila vojenská nemocnice jako lazaret. Mimoto existovala ještě c. k. záložní nemocnice v budově starých zeměbraneckých kasáren na Žižkově třídě č. 37. V letech 1898—1899 byly na Lineckém předměstí postaveny nové Zeměbranecké kasárny arcivévody Rainera, později Masarykovy kasárny, o dvou budovách – pro mužstvo a pro štáb (Schwarzenbergova ulice, nyní ulice Boženy Němcové). Roku 1912 byl v areálu zeměbraneckých kasáren v ulici Boženy Němcové č. 5 uvolněn objekt pro umístění nemocných vojáků, zvaný Marodenhaus. Po 1920 byla pak celá zeměbranecká kasárna upravena na divizní nemocnici č. 5. Za druhé světové války zde byl umístěn lazaret. V poválečném období působilo toto zařízení, sloužící stále výhradně potřebám armády, pod názvem 4. okruhová nemocnice, později 4. armádní nemocnice. Do čela byl jmenován náčelník (roku 1994 byl název vedoucí funkce změněn na ředitel). V květnu 1946 byla při nemocnici zřízena škola pro poddůstojníky zdravotní služby. Pro účely vojenské nemocnice byl adaptován i sousední objekt někdejšího městského chudobince, který armáda získala roku 1951 pro potřeby vojenské administrativy a ordinace odborných ambulancí. V roce 1992 v budově sídlilo onkologické oddělení civilní českobudějovické nemocnice. V 60. letech byl celý areál spojen zřízením vstupních bran z ulice Boženy Němcové i ulice Generála Svobody. V období 1977—1981 vznikl objekt nového chirurgického pavilonu v jižní části vojenské nemocnice (zaujímá plochu zaniklého Třebízského náměstí), roku 1980 byl v blízkosti nemocnice zprovozněn internát sester a 1984 otevřen další nový pavilon s ústavní lékárnou, očním a kožním oddělením. V roce 1986 byla dokončena rekonstrukce původní dvoupatrové štábní budovy č. I. (budova s hodinovou věžičkou uprostřed areálu).

Na základě rozkazu Ministerstva obrany České Republiky č. 46 ze dne 29. 9. 1995 byla vojenská nemocnice ke dni 31. 12. 1995 zrušena. S platností od 1. 1. 1996 byla vojenská nemocnice změněna na civilní Okresní nemocnici ve správě Okresního úřadu České Budějovice. Budovu původního chudobince získal koupí Krajský úřad Jihočeského kraje. Dne 1. 1. 1998 došlo ke sloučení Okresní nemocnice s Nemocnicí České Budějovice, která se stala nástupnickou organizací (od 2004 byla transformována na akciovou společnost). Pro komplex budov se začal používat název Dolní areál a přesídlila sem řada oddělení. V roce 2005 se sem přestěhovala z Hrudkova u Vyššího Brodu plicní léčebna.

AUTOŘI:
Jiří Černý
PhDr. Daniel Kovář
Diana Šmajclová

LITERATURA:
  •      KUBÁK, Jaroslav. Z minulosti českobudějovických lékáren. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1973, roč. 10, č. 4., s. 230—231. ISSN 0862-5417.

    [s. 322.]
  •      ČERNÝ, Jiří a ŠMAJCLOVÁ, Diana. Dějiny českobudějovické nemocnice. I. díl, (středověk - 1948). 1. vyd. České Budějovice: Nemocnice České Budějovice, [2007]. 102 s. ISBN 978-80-239-9471-1.

  •      ČERNÝ, Jiří a ŠMAJCLOVÁ, Diana. Dějiny českobudějovické nemocnice 1949—2003. Rukopis, 2006, dep. Nemocnice České Budějovice, a.s.

  •      NEMOCNICE a ŠOTOLOVÁ, Marie, ed. 100 let českobudějovické nemocnice 1914—2014. České Budějovice: Nemocnice České Budějovice, 2014. 166 s. ISBN 978-80-905041-4-1.