ZAVŘÍT MENU

Husův sbor

Byl postaven na základě rozhodnutí rady starších náboženské obce Církve československé v Českých Budějovicích ze září 1923. Po zakoupení obecních pozemků se 29. 3. 1924 začalo s hloubením základů, 20. 4. byl položen základní kámen. Stavbu provedla místní firma A. Teverného podle projektu Tomáše Šaška. Práce trvaly do poloviny července. Včetně zastřešení a instalace byla stavba H. s. dokončena 26. 9. a slavnostně otevřena 28. 9. 1924. Finanční náklady, které přesáhly jeden milion korun, uhradila dobrovolná sbírka, výtěžky dobročinných akcí a státní subvence. Do H. s. byly pořízeny varhany vyrobené místní firmou Františka Šuráta.

H. s. je koncipován jako trojlodní bazilika orientovaná k severu. Dvojici věží na severní straně pohledově vyvažuje zvýšená jižní vstupní část, která slouží administrativním účelům. Ústřední prostor o rozměrech 25 x 15 m je zakončen presbytářem, plochostropá hlavní loď má výšku 8 m. Jednoduše zařízený interiér zdobí díla Františka Bílka (1872—1941), a to sochy Jana HusaPetra Chelčického, dále obětní stůl s reliéfem Poslední večeře Páně a rozměrný krucifix. Reliéf Kázání pod lipou, instalovaný 1957, je dílem Jana Vítězslava Duška (1891—1966). Kolumbárium za oltářem uchovává ostatky zpopelněných příslušníků českobudějovické náboženské obce církve husitské.

Kromě nedělních bohoslužeb jsou v H. s. pořádány koncerty a podobné kulturní akce; v pronajatých prostorách se k bohoslužbám scházejí rovněž budějovičtí členové Církve evangelické metodistické. Kromě Palackého náměstí má Církev československá husitská v Českých Budějovicích ještě Sbor Ježíše Krista knížete míru Suchém Vrbném a sbory nebo modlitebny ve Čtyřech Dvorech Rožnově

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

náboženské poměry    |   varhanářství 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. Stavba Husova sboru v Českých Budějovicích před sedmdesáti lety. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1994, roč. 31, č. 3., s. 188—190. ISSN 1212-0596.

    [s. 188—190.]
  •      Prokop M., 1994: Sedmdesát let Husova sboru v Českých Budějovicích. Český zápas 74, č. 19.

    [s.8.]