ZAVŘÍT MENU

Nové Mladé

Původně místní část osady a obce Mladé; součást základní sídelní jednotky Suché Vrbné.

Vzniklo po 1910, tvoří nedílnou součást urbanistického celku Suchého Vrbného, Pohůrky a zanádražní části Vídeňského předměstí. Na západní straně bylo Nové Mladé vymezeno ulicí V Hluboké cestě, na severní straně Ledenickou silnicí. V roce 1930 zde bylo jen 18 domů a 186 obyvatel.

Zhruba pravoúhlá uliční osnova mezi Mlýnskou stokou a starou vsí při Novohradské ulici byla vytýčena a zčásti zastavěna již za 1. republiky. Do výsledné podoby byla zahuštěna v období socialismu. Okrsek řadových domů jižně od Jasanové ulice byl budován od 80. let 20. století, ale většina domů byla dokončena a zkolaudována až krátce po roce 1989. Od konce 90. let 20. století se pak jižně odsud začala rozvíjet tvarově nejednotná bungalovová výstavba. V roce 2003 již byla vytýčena a převážně zastavěna Vrbová ulice, v roce 2006 i polookružní Jasmínová ulice, převážně dokončená do 2012. To se již připravoval terén pro zástavbu nejjižnějšího cípu území, tvořenou jak obdobnými domy, tak blokem kobercové zástavby, dokončeným do roku 2015.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

urbanistický vývoj