ZAVŘÍT MENU

Chán Václav

jihočeský florista, organizátor floristického výzkumu, ochránce přírody

* 28.  6.  1929, Vlachovo Březí
† 15.  2.  2009, Strakonice

Narozen ve Vlachově Březí, ale prakticky celý život prožil ve Strakonicích. Začal studovat reálné gymnázium, středoškolské vzdělání ale ukončil maturitou na Vyšší průmyslové škole strojnické v Písku. Potom až do odchodu do důchodu pracoval jako metalograf v laboratořích tehdejších Českých závodů motocyklových ve Strakonicích, veškerý volný čas však věnoval přírodě.
Mimořádný zájem o přírodu jej záhy svedl dohromady se skupinou amatérských botaniků, z nichž už v roce 1954 utvořil Kolektiv pošumavských floristů; z něho pak v roce 1959 vznikla Jihočeská pobočka Československé botanické společnosti se sídlem v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. V letech 1966—1988 byl jejím (v pořadí třetím) předsedou (po J. GazdoviRudolfu Kurkovi) a ve zbývajících obdobích od jejího založení až do své smrti střídavě jednatelem a místopředsedou. Významným počinem bylo založení tzv. centrální kartotéky jihočeské květeny, která se stala základním zdrojem informací pro další floristickou práci pobočky. V. Chán se z ryzího amatéra mimořádnou pílí rychle vypracoval na jednoho z nejlepších znalců jihočeské flóry. Se svým dlouholetým spolupracovníkem Vojtěchem Žílou se pustili do výzkumu rozšíření taxonomicky velmi obtížných a dosud zanedbávaných rostlinných rodů pampeliška (Taraxacum) a ostružiník (Rubus), v němž spolu s dalšími nadšenci dosáhli významných úspěchů. Věnoval se i studiu silně opomíjené a rychle mizející specifické návesní květeny ve vesnických sídlech. Organizoval, nebo přímo vedl celou řadu kolektivních floristických průzkumných akcí v mnoha částech jižních Čech a podílel se na přípravě celostátních floristických kurzů pořádaných botanickou společností. 
Díky jeho mimořádnému organizačnímu úsilí vznikla z jeho podnětu a za jeho přímé účasti dlouhá řada zhruba 50 kolektivních floristických příspěvků (mnohé na pokračování), jichž byl spoluautorem, redaktorem či editorem. K nejvýznamnějším patří zejména: Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I—III (1966, 1967, 1968), Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I (1968), Příspěvek ke květeně východního Podbrdska (1971), Atlas rozšíření rostlin v jižní části Čech I (1972), Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice I—IV (1970, 1972, 1975, 1988), Příspěvek k rozšíření druhů rodu Taraxacum v jižní části Čech I—III (1995, 2001, 2006), Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska (2001), Floristický materiál ke květeně Dačicka (2005), Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve (2005), Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině (2005), Příspěvek ke květeně Středního Povltaví – skal u Orlika nad Vltavou (2007) a seriál Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech I—XIV (1996—2008).
Vyvrcholením jeho organizační a editorské činnosti je vydání publikace Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech (1999); stál rovněž u zrodu Červené knihy květeny jižní části Čech (2013), jejíž redigování přenechal mladším spolupracovníkům a jejíhož vydání se již nedožil.
V. Chán byl přesvědčeným ochráncem přírody, zakládajícím členem základní organizace Českého svazu ochránců přírody ve Strakonicích. Z jeho podnětu byla vyhlášena řada chráněných území (přírodních rezervací a přírodních památek) na Strakonicku a podílel se na aktivních zásazích pro podporu ohrožených rostlinných druhů v některých z nich.

 

AUTOR:
Mgr. Josef Albrecht

LITERATURA:
  •      ŠTECH, Milan. Václav Chán (70 let) a jihočeská pobočka České botanické společnosti (40 let). In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1999, roč. 39, s. 74—80.

  •      ŠTECH, Milan. Odešel otec jihočeských botaniků (Václav Chán 28. 6. 1929 — 15. 2. 2009). In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2009, roč. 49, s. 107—110.