ZAVŘÍT MENU

umělecké školy

Odborné školy zajišťující přípravu v oborech hudebních, pěveckých, tanečních, výtvarných a literárně dramatických.

Největší zastoupení mezi uměleckými školami v Českých Budějovicích měly školy hudební, zvláště česká hudební škola, zajišťující teoretický i praktický výcvik zpěváků, hudebníků i učitelů hudby a zpěvu. Škola, založená Maticí školskou v září 1903, od konce 1908 sídlila v nově postavené budově na rohu Palackého náměstí, OtakarovySkuherského ulice. V roce 1933 přijala Česká městská hudební škola v Českých Budějovicích do svého názvu jméno B. Jeremiáše, který stál v jejím čele 1906—1918.

Vedle městské hudební školy vznikaly ve městě i další (soukromé) školy pro výuku hudby; jen 1904 jich bylo celkem 13. V pozdějších letech se mezi těmi, kteří se věnovali soukromě hudební výuce, stále více objevují i absolventi městské hudební školy. V době okupace byla ve městě zřízena také německá hudební škola. V Českých Budějovicích působily i soukromé taneční školy; 1948 to byla Škola rytmiky, akrobacie a tance, která spolu se Školou rytmiky, gymnastiky a uměleckého tance sídlila v budově na náměstí Přemysla Otakara II., či Škola tanečního umění v ulici Fráni Šrámka.

Reorganizace školství po roce 1948 vedly k likvidaci soukromého školství i v oblasti uměleckých škol. Jedinou uměleckou školou v Českých Budějovicích zůstala Lidová škola umění, která navázala na tradici městské hudební školy při současném rozšíření palety nabízených studijních oborů (1989 školu navštěvovalo téměř 1 100 žáků). Po roce 1989 začaly postupně vznikat v Českých Budějovicích nové umělecké školy. Ve školním roce 2018—2019 bylo ve městě celkem 7 základních uměleckých škol zajišťujících výuku v oborech pěveckých, hudebních, tanečních i výtvarných: Základní škola a základní umělecká školaBezdrevské uliciPrvní soukromá základní umělecká škola v Klavíkově ulici, Druhá soukromá základní umělecká škola v ulici M. Chlajna, Základní umělecká škola na Piaristickém náměstí, Základní umělecká škola B. Jeremiáše v Otakarově ulici, Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s. na Zavadilce a Základní umělecká škola Vojtěch v ulici E. Destinové. K těm se připojuje také TVOR výtvarný ateliér (do 2009 Soukromá základní umělecká škola – Výtvarný ateliér Mileny Švecové v ulici Jindřicha Šimona Baara), a jedna střední umělecká škola, Konzervatoř, sídlící v Kanovnické ulici v budově bývalé Krajské politické školy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Beran Josef    |   Sukovo kvarteto 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      Atlas škol okresů: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor. Brno: P.F. art, 1997. 76 s. Compendium scholarum. ISBN 80-902041-9-8.

  •      Statistický průvodce městem České Budějovice. ČB 1996.

  •      Výroční zpráva České městské hudební školy v Českých Budějovicích za 25. jubilejní školní rok 1927—1928.

    [s. 8—21.]
  •      Výroční zpráva České městské hudební školy v Českých Budějovicích za 30. jubilejní školní rok 1932—1933.

    [s. 3—8.]