ZAVŘÍT MENU

Linie

Avantgardně orientovaná skupina výtvarných umělců a literátů, působící v Českých Budějovicích 1931—1938.

První společná výstava byla uspořádána v Českých Budějovicích 1933 v Ústavu pro zvelebování živností na Husově třídě. Vystavujícími umělci byli: Jos. Bartuška, K. Fleischmann, Richard Lander (* 1904), O. Nouza, A. Novák, E. Pitter, K. Valter. Později se k těmto výtvarníkům ještě přiřadili Josef Becker, Jan Mleziva (* 1906), František Řežáb (* 1907), K. Štěch, Augustin Tschinkel, Karel Vopátka (1914—1943). Jako hosté se v expozicích objevovali např. Jaroslav Jandal (1899—1963), Divica Landrová (* 1908), Karel Veselý (* 1911). Svým programem stála Linie v opozici k programu Sdružení jihočeských výtvarníků, v němž se shromažďovali spíše umělci střední generace, směřující ke klasické krajinomalbě, zaměřené na region. Linie tvořila vlastně redakční rada sdružená kolem časopisu stejného jména, k níž se příležitostně přidružovali další lidé podle určitých zájmů a akcí. Tvořili ji Jos. Bartuška, K. Fleischmann, Miroslav Haller (1901—1968), R. Lander, Miloš Mühlstein, O. Nouza, E. Pitter, Rudolf Stejskal. Velký vliv na výtvarný projev členů Linie mělo francouzské umění, hlavně představitelé impresionismu (E. Pitter) a kubismu (A. Novák, O. Nouza). Bez odezvy nezůstaly ani podněty expresionismu (K. Fleischmann, O. Nouza) a částečně i surrealismu a geometrické abstrakce (Jos. Bartuška, R. Lander, K. Valter). Jos. Bartuška (vizuální básně), O. Nouza a K. Valter (textové koláže) patřili k umělecky nejprogresivnějším členům skupiny. Přišli s radikální snahou chápat nově vztah vizuálního a verbálního sdělení, navazující na obrazové básně umělců z pražského a brněnského Devětsilu. Součástí tvorby skupiny byla fotografie, v níž vynikal Jos. Bartuška (jeho fotografie a rayogramy byly reprodukovány v našich i zahraničních časopisech). Z důležitých výstav: Sdružení výtvarníků v Praze a skupina Linie (Ústav pro zvelebování živností, 1934); Skupina Linie a hosté (Ústav pro zvelebování živností, 1935); Mladí jihočeši (Divadlo E. F. Buriana v Praze, 1937); Linie – avantgardní literárně umělecké sdružení 1930—1938 (České Budějovice, 1984). V roce 2004 byla v Obecním domě hlavního města Prahy a 2005 v Moravské galerii v Brně uspořádána výstava Avantgarda o mnoha médiích (Josef Bartuška a skupina Linie. 1931—1939). 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Jihočeská Theléma 

AUTOR:
Mgr. Vlastimil Tetiva

LITERATURA:
  •      ANDĚL, Jaroslav. Avantgarda o mnoha médiích: Josef Bartuška a skupina Linie 1931-1939. Praha: Obecní dům, 2004, 278 s. ISBN 80-86339-25-4.

  •      TETIVA, Vlastimil a PLETZER, Karel. Linie: avantgardní umělecké sdružení, 1930—1938. České Budějovice: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech: Alšova jihočeská galerie: Státní vědecká knihovna, 1984. [64] s.

  •      VALTER, Karel. Linie: vzpomínky na českobudějovickou avantgardní uměleckou skupinu a lidi kolem ní.
    1. vyd. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1980. 136 s., [20] s. obr. příl.