ZAVŘÍT MENU

Strialius z Pomnouše Jan

* 1535, Žatec
† 24. 8. 1582, Žatec

V letech 1555—1558 studoval na univerzitě ve Wittenbergu, kde získal 4. 8. 1558 hodnost mistra svobodných umění. Nejprve působil jako preceptor několika českých šlechticů, 1564—1566 přednášel na pražské univerzitě. Ač nekatolík, byl 31. 10. 1567 přijat za prvního českého písaře v Českých Budějovicích. Roku 1569 se oženil s Annou Matesovou a 1570 získal měšťanské právo. Městská rada byla s jeho činností spokojena a zaručila mu svobodu náboženského přesvědčení. Přesto J. Strialius z Pomnouše v září 1580 z města odešel a přijal místo prvního písaře ve svém rodišti. Spolu s otcem a sourozenci získal v lednu 1572 šlechtický přídomek z Pomnouše. V Českých Budějovicích si zapisoval do tištěných kalendářů postřehy kronikářské povahy.

Sepsal pamětní zápis, vložený 1577 do ořechu báně Černé věže. Historické informace o městě poskytoval také jiným spisovatelům, např. Davidu Crinitovi z Hlaváčova (1531—1586) nebo Danielu Adamovi z Veleslavína (1546—1599). Jeho údajný spis Historia civitatis Bohemobudwicensis je nezvěstný, ze zápisků byly vydány jen ty, které se týkaly rodiny a osobních přátel. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

kronikářství 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      TRUHLÁŘ, Antonín et al. Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. 5, S-Ž. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 603 s.

  •      MARTÍNEK, Jan. Vztahy žateckého rodu Strialiů k jižním Čechám. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1973, roč. 42, s. 15—26. ISSN 0323-004X.

    [s. 15—26.]