ZAVŘÍT MENU

divadlo a divadelní život

Divadelní tvorba a uvádění divadelních představení ve městě.

První zmínka o kočujících hercích v Českých Budějovicích spadá do 1735. Po otevření gymnázia 1762 uváděli piaristé biblické hry a starověkou klasiku. Téma městského divadla bylo předmětem úvah a spekulací českobudějovických měšťanů od 18. století. Od 1773 se pravidelně používala provizorní divadelní budova v ulici Dr. Stejskala, konaly se zde bály, maškarní plesy pro herce z povolání i ochotníky, vojenské zábavy. Roku 1799 byly poprvé uvedeny opery, např. Kouzelná flétna W. A. Mozarta. Po přerušení činnosti během napoleonských válek obnovilo divadlo svou činnost 1812 a hrálo na různých místech ve městě; představení se konala výhradně v němčině.

Pro nevyhovující podmínky se přistoupilo ke stavbě nové budovy, jejíž provoz slavnostně zahájilo 26. 12. 1819 představení veselohry Der Fähnrich (Praporčík) od berlínského dramatika F. L. Schrödera, které hrálo místní ochotnické divadlo. Německé městské divadlo v Českých Budějovicích nemělo v 19. století ani na počátku 20. století vlastní herecký soubor. Provoz byl zajišťován hosty a pronajímán německým a později i českým divadelním společnostem. První českou hru, Čech a Němec J. N. Štěpánka, uvedli místní němečtí ochotníci 1839. V březnu 1856 působila v Českých Budějovicích Zöllnerova společnost, jejímž režisérem a hercem byl Josef Kajetán Tyl (1808—1856). Těžce nemocný Tyl zde 22. 4. 1856 vystoupil naposledy na jevišti ve vlastní hře Chudý kejklíř. Od 1889 se divadlo stalo členem Svazu německo-rakouských divadel. Zimní sezony byly vyhrazeny pouze německému publiku, během jarních měsíců bylo divadlo pronajímáno českým kočovným společnostem; často zde vystupoval Vendelín Budil (1847—1928).

Odchod německé společnosti z městského divadla po 1918 inicioval vznik Jihočeského národního divadla. První česká divadelní sezóna byla zahájena 6. 9. 1919. Roku 1956 bylo divadlo trvale přejmenováno na Jihočeské divadlo. V 70. a 80. letech 20. století obohatil divadelní život ve městě Českobudějovický festival Divadelní mládí za účasti předních souborů z Prahy, Brna, Bratislavy aj.

K 1949 byla založena Loutková scéna města České Budějovice, od 1965 přejmenovaná na Malé divadlo. Po 1990 dochází k výraznému rozvětvení divadelní scény, formují se nezávislá profesionální divadla a tento trend pokračoval i na počátku 21. století. Zároveň byly zprovozněny nové divadelní scény, nabízející široký kulturní program: Divadlo pod čepicí, c.k. Solnice, SUD (Studentské univerzitní divadlo).

V letních měsících se na nádvoří českobudějovické radnice pravidelně pořádá festival Radniční divadelní léto. Pouliční a exteriérové divadelní produkce se stávají součástí nejrůznějších slavností. Divadelní život obohacuje i časté hostování zejm. pražských divadel v Domě kultury Metropol

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Bazilika    |   solnice (Česká ulice č. 66)