ZAVŘÍT MENU

ulice Boženy Němcové

Komunikace probíhající v severojižním směru celým Lineckým předměstím a spojující Mánesovu uliciPapírenskou ulicí.

Schwarzenbergova  |  Schwarzenberská  |  Štefánikova  |  Freikorpsgasse

Podél starší cesty, směřující od Lučního mlýna vodárny k jihu, začala před polovinou 19. století vznikat zástavba. Roku 1836 byl postaven společenský cukrovar, jehož objekt sloužil po 1848 Pollakově sirkárně. Protože přilehlé pozemky náležely Schwarzenberkům, dostala nově se formující ulice 1875 název Schwarzenberská. Její význam vzrostl 1896—1898 stavbou městského chudobince a 1899 nových zeměbraneckých kasáren (č. 5; spojením obou objektů vznikl později areál vojenské nemocnice), 1912—1913 došlo ke vzniku nového areálu veřejné nemocnice (č. 54) a 1914—1915 byl vystavěn v novorománském slohu kostel svatého Jana Nepomuckého. Během 20. a 30. let 20. století byla ulice po většině své délky doplněna výstavbou rodinných domů. Rozhodující pro její další utváření se stala postupná výstavba nemocničního areálu podél západní strany komunikace a transformace krajské nemocnice, která k 2004 přesáhla výměr 16 hektarů. 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel a KOBLASA, Pavel. Ulicemi města Českých Budějovic : [názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes]. Rudolfov: Jelmo, 1998. 374 s., [20] s. fot. příl., il. ISBN 80-238-2894-0.

    [s. 118—119.]