ZAVŘÍT MENU

Blumentritt Friedrich

středoškolský učitel, kreslíř, grafik a vlastivědný pracovník

* 3. 6. 1879, Litoměřice
† 17. 6. 1951, Ingolstadt (Spolková republika Německo)

Za působení na německém gymnáziu v Českých Budějovicích pořídil velké množství dokumentárně hodnotných kreseb starých částí města a kresebných rekonstrukcí již zaniklých objektů. Často používal metody potlačení či zvýraznění detailu, nadsazení perspektivy i kombinace dvou úhlů pohledu, aniž by byl porušen celkový dojem. Mnohé z nich byly reprodukovány ve vlastivědné publikaci Heimatbuch (1930). Blumentritt organizoval také dokumentaci malířské výzdoby lidového nábytku v německých oblastech jižních Čech a Šumavy. Po 1945 byl při odsunu Němců přinucen odejít do Německa. Jeho umělecká pozůstalost je uložena v Jihočeském muzeu

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      KOPÁČOVÁ, Helena. Friedrich Blumentrittt v první světové válce. In: Česká společnost a první světová válka: sborník příspěvků z vědecké konference v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 20. listopadu 1998. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, [1999?]. 128 s. ISBN 80-86260-01-1.

    [s. 31—32.]
  •      KOPÁČOVÁ, Helena. Neznámý Friedrich Blumentritt. Zlatá stezka, roč. 5, 1998, s. 197—214.