ZAVŘÍT MENU

z Rovného Václav

rožmberský kancléř, humanista a mecenáš

Václav z Krumlova

* 1448, Český Krumlov
† 1531, České Budějovice

Pocházel z českokrumlovské měšťanské rodiny; absolvoval tamní latinskou školu a od 1469 studoval na vídeňské univerzitě. Po návratu ze studií nastoupil 1475 do krumlovské kanceláře jako správce rožmberských důchodů a 1476—1509 zastával úřad rožmberského kancléře. V roce 1488 získal erb a právo užívat přídomek z Rovného (podle dvoru Rovného u Kájova). Humanisticky vzdělaný Václav stanul na konci 15. století v čele českokrumlovského humanistického kroužku, jako mecenáš podporoval zejm. činnost českokrumlovské školy.

Po 1509 působil jako rádce bezdětného vladaře Petra IV. z Rožmberka (1462—1523) a zřejmě ovlivnil i jeho rozhodnutí v otázce nástupnictví. Odmítnutí synovci obvinili z nepříznivé formulace závěti právě Václava. Když se 1523 ujal vlády nad rožmberským dominiem Jindřich VII. z Rožmberka (1496—1526), vytušil Václav z Rovného nebezpečí a svěřil část svého majetku českobudějovickému měšťanu Mikuláši Štrabochovi († 1539). Koncem 1525 dal Jindřich Václava uvěznit a na Štrabochovi lstí vymohl vydání svěřeného majetku. Po Jindřichově smrti byl v srpnu 1526 Václav z Rovného propuštěn a zabavený majetek získal zpět.

Zanevřel však na místo svého pokoření a počátkem 1527 se přestěhoval do Českých Budějovic, mimo dosah rožmberské moci. Zde si koupil rohový dům na Rynku naproti kostelu svatého Mikuláše a v něm dožíval z výnosu svých statků a jmění. Mezi Budějovickými se starý kancléř těšil velké vážnosti až do své smrti 27. 1. 1531. Jeho ostatky byly převezeny do Českého Krumlova a pohřbeny ve farním kostele svatého Víta

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Rožmberkové 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      HEJNIC, Josef. O knihovně Václava z Rovného. Sborník Národního muzea v Praze, řada A, Historie, sv. 22. 1968.

  •      HEJNIC, Josef. Knihovna Václava z Rovného jako historický pramen. In:POLIŠENSKÝ, Josef, ed. a ŠMAHEL, František, ed. Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory: sborník prací k 500. výročí českého knihtisku. 1. vyd. Praha: Academia, 1970. 257, [1] s.

  •      PLETZER, Karel. Dobrovolné vyhnanství Václava z Rovného v Č. Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický 1971. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1971, roč. 40, s. 149—152. ISSN 0323-004X.

    [s. 149—152.]