ZAVŘÍT MENU

Pražské předměstí

Rozsáhlé předměstí přiléhající k severní a severovýchodní straně vnitřního města.

Jeho zárodkem bylo Staré Město a ojedinělá zástavba podél Pražské silnice Dlouhé cesty. Převážnou část volné plochy zabírala příslušenství šosovních dvorů, malá hospodářství a zahrady měšťanů. V severní části podél cesty od východu ke staroměstskému kostelu svatého Prokopa a svatého Jana Křtitele se od 2. pol. 15. století rozkládala skupina později zaniklých rybníků. Skutečné nové předměstí se začalo utvářet až v 19. století, zejm. po roce 1848. Hranici se současně se vyvíjejícím Vídeňským předměstím tvořila Nová ulice. Přistěhovalci z české části jihočeského venkova se usazovali v prostoru do té doby volném, mezi Pražskou třídou Rudolfovskou třídou. Bývalá pole byla přeměněna na parcely a zastavěna, z někdejších polních cest se staly nové ulice. Příchozími obyvateli byli převážně nemajetní lidé, kteří hledali obživu jako dělníci v rozvíjejícím se průmyslu. Pražské předměstí mělo od začátku charakter obytné čtvrti, budované na důsledném pravoúhlém schématu. V letech 1904—1921 mělo postavení osady, předtím i potom jen městské čtvrti. Na severním okraji byly 1894—1895 postaveny dělostřelecké kasárny, 1893—1895 městské jatky, koncem století byla zřízena ve Skuherského ulici tužkárna Národní podnik 1894—1895 Český akciový pivovar (Budějovický Budvar). Dostatek volného prostoru umožnil výstavbu nových škol: 1868 bylo postaveno první české gymnázium, 1903 jeho nová budova, 1893 česká reálka i další české a německé měšťanské školy a česká hudební škola. Státní správu představovala budova okresního hejtmanství. Církevní stavby doplnily 1870 kostel svatého Václava a 1924 Husův sbor Církve československé husitské na Palackého náměstí.

Po roce 1989 charakter předměstí výrazně ovlivnila výstavba nákupních center v křížení Pražské a Strakonické ulice

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Mariánské náměstí    |   Na Sadech    |   Pražské sídliště    |   urbanistický vývoj 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel a KOBLASA, Pavel. Ulicemi města Českých Budějovic: názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes. 2., dopl. a přeprac. vyd. České Budějovice: Veduta, 2005. 309 s. ISBN 80-86829-07-3.