ZAVŘÍT MENU

Pekárenská ulice

Komunikace spojující Pražskou třídu s Nádražní třídou a pokračující až k ulici U Sirkárny.

Backhausgasse  |  Stará Pekárenská  |  Nová Pekárenská

V ose stávající P. u. existovala pravděpodobně již ve 13. století cesta směřující od předlokační osady Budivojovic k východu. V místě křižovatky s Pražskou třídou se nacházel Špitálský dvůr, proti němu byl později umístěn barokní kamenný sloup se sochou Panny Marie. V průběhu 18. století se podél cesty mezi kostelem svatého Prokopa a svatého Jana Křtitele a Pražskou třídou rozrostla zástavba přízemních domů, která představovala nejsevernější okraj Starého Města. Ve 2. pol. 18. století vznikl na místě Špitálského dvora areál vojenské pekárny a zásobárny, a komunikace se proto kolem 1800 začala označovat jako P. u. (Backhausgasse). Východní část P. u. začala být zastavována po 1850, během poslední čtvrtiny 19. století dosáhla souvislá řada obytných domů se zahradami v zadních částech parcel po severní straně P. u. až k úrovni ulice Jindřicha Plachty. Na jižní straně vznikl hostinec Na Posledním groši (Pekárenská č. 12), kde se nachází pamětní deska Jana Karla Mayera (1875—1910). V letech 1925—1926 bylo postaveno několik nájemních domů mezi Kostelní ulicí a ulicí Karla Weise, ve 30. letech 20. století proběhla výstavba rodinných domů od ulice Jindřicha Plachty k Nádražní třídě. Za železniční tratí prochází P. u. lokalitou U Křížku, kolem židovského hřbitova ústí do ulice U Sirkárny. V letech 1963—1966 došlo ke zboření staré zástavby po severní straně P. u. mezi KostelníKlaricovou ulicí a k výstavbě panelového sídliště na jejím místě. Byty podle projektu B. Böhma byly v pol. 60. let realizovány v typových domech TO6B. Malé objekty vybavenosti, restaurace a prodejny byly postaveny technologií montovaného skeletu. Podle sčítání lidu, domů a bytů z 2001 žilo na sídlišti U Pekárenské 4 423 obyvatel ve 2 092 bytech, 2021 pak 4 190 obyvatel v 2 322 bytech.

Nejstarší část P. u. od kostela svatého Prokopa a svatého Jana Křtitele k Pražské třídě zcela zanikla demolicemi a 1970—1975 byla nahrazena panelovou zástavbou a komplexem obchodního domu Družba. Na místě zbořených obytných domů s hostincem Na Americe mezi ulicemi Klaricovou a Jindřicha Plachty byla 1979—1980 postavena samoobslužná prodejna potravin. Na rohu s ulicí Karla Weise vznikl 1992 šestipodlažní bezbariérový dům se 34 byty pro tělesně postižené. V areálu bývalých pekáren na nároží P. u. a Pražské třídy bylo 2005 postaveno obchodně společenské centrum IGY

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

DALŠÍ AUTOŘI:
Ing. arch. Boris Čepek

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel a KOBLASA, Pavel. Ulicemi města Českých Budějovic : [názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes]. Rudolfov: Jelmo, 1998. 374 s., [20] s. fot. příl., il. ISBN 80-238-2894-0.

    [s. 234—235.]