ZAVŘÍT MENU

Gama

Průmyslový podnik a obchodní společnost sídlící v Mánesově ulici č. 3.

Gama n. p.  |  Gama a. s.  |  Gama Group a. s.

Národní podnik Gama vznikl v Praze 1950 z 21 obchodních společností, továren a provozoven pro výrobu kancelářských potřeb. Základ tvořila firma Greif Gama, s. r. o. v Praze Libni, existující 1912—1945. Došlo k postupné likvidaci malých provozoven a 1958 tvořilo národní podnik Gama 5 provozů. Pražské provozy byly 1966 zrušeny a přemístěny do bývalé tabákové továrny v Českých Budějovicích v Průmyslové ulici č. 2 jako závod 03 oborového podniku Koh-i-noor Hardtmuth. Sortiment tvořily školní a kancelářské potřeby (křídy, inkousty, lepidla, barvy, modelovací hmoty, pravítka), zdravotnické výrobky z plastů a plastové mechanické hračky, vyráběné v Trhových Svinech. Roku 1980 výroba dosáhla objemu 144 milionů korun při počtu 469 pracovníků. Delimitací oborového podniku Koh-i-noor Hardtmuth 1986 byly vytvořeny samostatné národní (od 1988 státní) podniky.

Transformací na akciovou společnost 1990 vznikla Gama, a. s., České Budějovice. Dostala do správy 2 závody ve městě a 5 závodů mimo České Budějovice. Rozvoj společnosti a budoucího holdingu byl spojen s osobností a podnikatelskými aktivitami generálního ředitele Vlastislava Břízy (* 1946). Gama se dlouhodobě zaměřila na vývoj, výrobu a prodej spotřebního zdravotnického materiálu, laboratorních,  veterinárních a dalších produktů z plastů.

Při strategickém vstupu do Koh-i-noor Hardtmuth a. s. 1994 Gama získala 75 % akcií této společnosti. Své postavení na trhu školních a kancelářských potřeb posílila 1997 ovládnutím společnosti Grafo. Následujícího roku dosáhla 100 % podílu v společnosti GAMEDIUM, spol. s. r. o., zabývající se distribucí zdravotnických výrobků v České republice, se sídlem v Jesenici u Prahy. Dalšími transakcemi byla na počátku 21. století vytvořena nová základní struktura společnosti. Roku 2003 Gama a. s. zanikla převodem na jediného akcionáře GAMA GROUP a. s. Plným ovládnutím a fúzí Koh-i-noor Hardtmuth a. s. byl konstituován nový holding. Od roku 2007 je společnost Gama Group součástí skupiny KOH-I-NOOR holding a. s.

S výjimkou vedení společnosti byly všechny závody k 2005 situovány mimo České Budějovice: Dalečín, Jimramov, Litomyšl, Milevsko a Trhové Sviny. Průměrný počet zaměstnanců firmy činil 451 lidí, tržby 360 milionů Kč. Fúzí 2013 přešlo do jejího majetku jmění zanikající VIAN SERVICES s. r. o. Jesenice se sortimentem zdravotnického software a hardware. Organizační struktura se dále modifikovala v rámci projektu KOH-I-NOOR holding a. s., mj. byl odštěpen závod v Milevsku. K roku 2014 GAMA GROUP a. s. měla 4 závody a 2 dceřiné společnosti Gamedium a GAMA IMAGING, s. r. o., průměrně v ní pracovalo na 400 zaměstnanců, zisk po zdanění dosáhl 50 milonů Kč při obratu 310 milionů Kč.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Gamex    |   tužkárny 

AUTOR:
Mgr. Václav Vondra

DALŠÍ AUTOŘI:
PhDr. Jiří Kopáček

LITERATURA:
  •      Výroční zprávy akciové společnosti Gama a Gama Group.

  •      Účetní závěrka, Výroční zpráva a Zpráva o vztazích GAMA GROUP, a. s. 2014. Listina značka B 1286 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. [online]. 30. 6. 2015 [cit. 2015-08-27]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. © 2012-2014 Ministerstvo spravedlnosti České republiky.