ZAVŘÍT MENU

Petr Václav

kněz, vicerektor biskupského semináře a zakladatel Kongregace bratří Nejsvětější Svátostipetrinů

řeholním jménem Václav Klement Petr

* 16. 1. 1856, Sušice
† 17. 2. 1901, České Budějovice

Narodil se jako třetí syn sušického kožešníka; 1867—1876 studoval na gymnáziu v Klatovech, po maturitě teologii v českobudějovickém biskupském semináři. Po ukončení studií mu bylo 18. 7. 1880 uděleno kněžské svěcení a poté odešel jako kaplan do Blovic. V roce 1883 jej biskup J. V. Jirsík povolal do budějovického semináře, kde V. Petr působil do 1888 jako vicerektor.

Setkání s K. Šebestovou a cesta do Říma v létě 1886 jej přivedly k myšlence založit vlastní kongregaci, zabývající se výchovou chlapecké mládeže. Po odchodu ze semináře se plně věnoval realizaci své myšlenky, 8. 9. 1888 založil Kongregaci bratří Nejsvětější Svátosti a zakoupil na Žižkově třídě dům, kolem kterého byl postupně vybudován celý areál petrinského konventu s kostelem Růžencové Panny Marie. Dne 12. 9. 1891 složil spolu s dalšími třemi bratry řeholní sliby a přijal i nové řeholní jméno. V čele kongregace jako její generální představený stál necelých 13 let; na počátku 1901 podlehl plicní chorobě. V době jeho smrti působili petrini již i mimo České Budějovice, zejm. U Svatého Kamene poblíž Rychnova nad Malší, v Písku a v Klatovech. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

náboženské poměry    |   řády a kongregace 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      KRATOCHVÍL, Alois František. Zavátou stopou: život a dílo P. Petra. Vyd. 1. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1992. 326 s. ISBN 80-85527-15-4.