ZAVŘÍT MENU

naučné stezky

Přírodovědné poznávací turistické trasy.

Na území města byly koncem 80. a počátkem 90. let 20. století vybudovány dvě n. s., jejichž zřízení financoval a organizačně zabezpečil městský národní výbor a později Úřad města České Budějovice. V roce 1988 byla zřízena dnes již zaniklá n. s. Po stopách dolování, vedoucí z Dobré Vody přes Dubičné do Rudolfova. Celkem 22 zastávek seznamovalo návštěvníky nejen s historií dolování v okolí Českých Budějovic, ale také s přírodními poměry, faunou a flórou. N. s. Po hrázích Vrbenských rybníků byla vybudována 1993 a provádí návštěvníka nejzajímavějšími místy přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Tvoří ji celkem 10 zastávek s tabulemi, jejichž obrazová část umožňuje návštěvníkům také určení nejvýznamnějších druhů ptáků a rostlin. Obě stezky připravili po odborné stránce pracovníci přírodovědného oddělení Jihočeského muzeaAgentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

hornictví