ZAVŘÍT MENU

atletika

Sportovní odvětví zahrnující běhy, skoky, vrhy a hody, chůzi a víceboje.

Lehká atletika

První ověřená zmínka o provozování atletických disciplín na Českobudějovicku je z 1881, kdy němečtí turneři pořádali v Libníči závod v běhu na 120 m, skoku do dálky a vrhu kamenným kvádrem. Atletické disciplíny zde byly zařazeny i do programu 6. Turnfestu 1892. Jako doplněk byla a. provozována i v Sokole. Čeští atleti se veřejnosti představili na závodech v běhu 1913. V témž roce už při AFK (Athleticko-Footbalovém Klubu) existoval atletický odbor.

Po první světové válce zde a. zažila velmi bouřlivý rozvoj. Bylo to zejm. zásluhou SK České Budějovice a oddílu YMCA. Roku 1926 zde začal pracovat s mládeží dlouholetý závodník a zejm. funkcionář K. Nedobitý. Pořádána byla řada soutěží a závodů. Populární byl zejm. běh napříč Budějovicemi, 1926 byl založen závod Hluboká – České Budějovice, 1928 byl ustaven nový atletický oddíl AC Stadion, který využíval hřiště na Sokolském ostrově. Ten se stal nejúspěšnějším atletickým klubem jižních Čech. A. dále rozvíjely SK, Sokol I, Orel, DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota), DFC (Deutscher Fußball Club Budweis), Turnverein a významně i zdejší střední školy.

Za druhé světové války vyvíjeli čeští atleti omezenou činnost v SK České Budějovice. Nemohli ale využívat stadion na ostrově. A. byla rozvíjena z branných důvodů na školách, v Kuratoriu pro výchovu mládeže a zejm. v německých spolcích.

Po 1945 přešla většina atletů do Sparty České Budějovice. Nejlepší závodnicí poválečného období byla Jaroslava Komárková-Křítková (* 1927), mnohonásobná československá reprezentantka, mistryně a rekordmanka ve vrhu koulí a účastnice olympijských her 1948 a 1952. Roku 1949 se atleti začlenili do Sokola I, později SKP (Sokola Sdružení komunálních podniků). Vynucenými změnami organizační struktury a názvů nakonec vykrystalizovaly dva atletické oddíly SlavojTatran KIN (Koh-i-noor). V 60. letech přibyly i oddíly Rudá hvězda Slavie Vysoká škola zemědělská, od 1967 se změnil Slavoj na Škodu. Výkonnostně se atleti pohybovali na úrovni 2. ligy a divize. Talentovaní jedinci většinou odcházeli do pražských oddílů. Roku 1977 skončila a. v TJ Škoda (obnovena 1985) a v Českých Budějovicích nadále působily KIN, Rudá hvězda a Meteor. Roku 1990 postoupili atleti TJ Škoda do I. národní ligy družstev a 1992 přešli do Sokola SŠ (Sportovní škola). Dlouholetou oporou se stal zejm. vytrvalec Jan Bláha (* 1971). Atleti Rudé hvězdy změnili po 1989 název na Sportovní klub policie