ZAVŘÍT MENU

Městské kulturní domy (zbytkový státní podnik)

Příspěvková organizace, zbytkový státní podnik.

Městské kulturní domy České Budějovice

Počátkem 60. let 20. století byl po sovětském vzoru ve městě konstituován podnik Park kultury a oddechu (PKO), jehož úkolem bylo zabezpečovat kulturní činnost na území města, v některých oblastech i v rámci celého regionu. Označení park mělo v Českých Budějovicích konkrétní souvislost s parkovými úpravami ploch na Dlouhé louce z 50. let a vznikem zemědělského Výstaviště. V těchto místech také bylo plánováno vytvoření areálu sportu a rekreace pro obyvatele Českých Budějovic. Roku 1960 byla podniku předána budova Městského domu osvěty (Dům kultury Slavie). Od 1970 působil pod označením Park kultury a oddechu – Zemědělská výstava; 1973 byl rozdělen do dvou samostatných celků Celostátní výstava Země živitelka Městský dům kultury, příspěvková organizace. Ta se 1978 znovu přejmenovala na Park kultury a oddechu. Podnik až do 90. let zastřešoval jednotlivé kulturní instituce v centru i okrajových částech města (ještě v polovině 90. let 16 kulturních středisek). M. k. d. vznikly 1991, roku 1993 byla jejich transformace dovršena rozdělením na zbytkový státní podnik a privátní obchodní společnost.