ZAVŘÍT MENU

bažantnice Černiš

Území s intenzivním chovem a lovem bažantů, rozkládající se v prostoru původní podmáčené olšiny na západním břehu rybníka Černiš.

Včetně přilehlých zemědělských pozemků jako ochranného pásma má výměru 1 280 ha. Byla zřízena pravděpodobně koncem 19. století jako majetek města Českých Budějovic. Od 1953 ji obhospodařoval Lesní závod Hluboká nad Vltavou, 1993 byla v rámci restitucí vrácena městu České Budějovice. Stará se o ni obchodní společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. Plní funkci uznané bažantnice, ve které je ročně odchováno a vypouštěno průměrně 8 000 bažantích kuřat, doplněných potomstvem z přirozené reprodukce divoce žijící populace na daném území. Roční odlov činí přibližně 4 500 kusů. Chován je bažant obecný; v minulosti byl doplňkově vysazován i bažant královský, výjimečně bažant zlatý.

Mezi další druhy zvěře žijící na tomto území patří zajíc polní (kmenový stav činil asi 60 kusů; kvůli nízkým stavům nebyl předmětem lovu) a srnec obecný v počtu asi 40 kusů. V minulosti to byl také již vymizelý králík divoký.

Vzhledem k vysoké populační hustotě bažanta obecného je b. Č. atraktivní pro mnohé druhy predátorů, z nichž některé jsou také loveny, např. liška obecná, kuna lesní, kuna skalní. Hospodaření v b. Č. je zaměřeno na prodej honů pro zahraniční i tuzemské zájemce a pro vlastní personál. V rámci nového lesního hospodářského plánu je prováděna obnova účelových porostů formou změny smrkových remízů na smíšené s příměsí dubu. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

myslivost