ZAVŘÍT MENU

Jihočeská energetika

Obchodní společnost se sídlem na Lannově třídě č. 16, zabývající se v období 1994—2004 nákupem, distribucí a prodejem elektrické energie.

Jihočeská energetika, a. s.

Užívaná zkratka JČE odkazovala na jejího předchůdce Jihočeské elektrárny, a. s., založené 1920 a transformované 1946 na stejnojmenný národní podnik, dále začleněný pod České energetické závody (ČEZ). Roku 1990 byl podnik spolu s ostatními regionálními distribučními podniky z Českých energetických závodů vyčleněn jako samostatný státní podnik a privatizován se základním jměním 1 916,4 miliónu Kč.

Akciová společnost Jihočeská energetika vznikla k 1. 1. 1994. Z původních 2 500 pracovníků státního podniku jich k roku 1997 pracovalo 1 460 a společnost dosáhla obratu 5 415,8 milionů Kč. V ulici U Elektrárny bylo 2000 otevřeno Muzeum energetiky, které dokumentuje tradice Jihočeské energetiky a připomíná počátky elektrizace na Českobudějovicku. Roku 2002 se Jihočeská energetika podílela na vzniku společného zákaznického centra jihočeských distributorů a prodejců elektřiny, vody, plynu a tepla Synergie. V 2004 měla Jihočeská energetika ve správě celkem 24 538 km elektrického vedení, 42 transformoven, 6 439 trafostanic. Nakoupila celkem 4 miliony MWh elektřiny (65,5 % od Českých energetických závodů, z tepláren 11,2 %) Zaměstnávala celkem 1 120 pracovníků a hrubý obrat (tržby) činil 6 945 milionů Kč. K 31. 12. 2004 Jihočeská energetika zanikla sloučením s energetickou společností E.ON.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

elektrárny 

AUTOŘI:
Nora Poulová
Mgr. Václav Vondra

LITERATURA:
  •      Jihočeská energetika, a. s. Výroční zpráva 2004.