ZAVŘÍT MENU

Šimeček Zdeněk

archivář, historik

* 28. 2. 1929, Praha

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 1954—1955 vedoucí Okresního archivu v Českých Budějovicích. Přes krátkost svého působení sepsal několik fundovaných studií na předtím nezpracované náměty z dějin města ve středověku a raném novověku. Vedle osudů Českých Budějovic za husitské revoluce se věnoval problematice městských listin a listů, vývoji úřadu městského notáře a dalším otázkám z právních a hospodářských dějin. Hodnota studií spočívá v podrobném rozboru a nové interpretaci pramenného materiálu. K dějinám města Českých Budějovic, zejm. k jejich hospodářským a obchodním stykům s Rakouskem, se Z. Šimeček vracel i po odchodu na jiná pracoviště. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

archivy    |   historiografie 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PEŠTA, Pavel. PhDr. Zdeněk Šimeček, CSc. jubilující. Duha [on-line]. 2014, roč. 28, č. 1 [cit. 2014-06-19]. Dostupný z www: http://duha.mzk.cz/clanky/phdr-zdenek-simecek-csc-jubilujici. ISSN 1804-4255.