ZAVŘÍT MENU

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Organizační složka státu v resortu životního prostředí s celostátní působností.

Vznikla v roce 1995 transformací Českého ústavu ochrany přírody. Zabezpečuje odbornou i praktickou péči o přírodní a krajinné prostředí v České republice. Její činností a posláním je vytvářet odbornou, koordinační, metodickou, monitorovací, dokumentační, informační a osvětovou základnu oboru ochrany přírody. Prostřednictvím svých regionálních pracovišť, 24 správ chráněných krajinných oblastí, zajišťuje výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny v rozsahu a územních obvodech stanovených zákonem o ochraně přírody a krajiny. Agentura hraje významnou odbornou roli při výběru, vymezování a stanovení režimu ochrany chráněných území soustavy Natura 2000 – evropsky významných lokalit a ptačích oblastíAgentura sídlí v Praze. 

V Jihočeském kraji je mj. její součástí regionální složka s názvem Správa CHKO Blanský lesKrajské středisko České Budějovice se sídlem ve Vyšném u Českého Krumlova, jejíž českobudějovické detašované pracoviště (tj. Krajské středisko) je umístěno na náměstí Přemysla Otakara II. č. 34.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

ochrana přírody