ZAVŘÍT MENU

Justiční palác

Sídlo Krajského soudu Okresního soudu s vazební věznicí.

soudnictví

Postaven byl 1902—1903 J. Hauptvoglem a J. Stabernakem podle projektu architekta Emila von Förstera (1838—1909) v místech bývalého Krumlovského rybníka na levém břehu Malše, proti historickému jádru města. Dvoupatrový polygonální blok pevnostního vzhledu v novorenesančním stylu na bosovaném zvýšeném přízemí je členěn válcovými věžemi s kuželovými střechami a 3 rizality s portály, z nichž nejvýznamnější je západní, se vstupem do věznice s kaplí Panny Marie. Ten tvoří sbíhavá podnož se schodištěm a v patře motiv tzv. serliovského trojdílného okna s archivoltou uprostřed. Ve cviklech nad ním jsou reliéfy andělů troubících k Poslednímu soudu. Severní kamenný tříosý portál s robustní rustikou a s hlavou Medúzy nad prostředním obloukem je zakončen dvěma postranními frontony. Interiéry jsou secesní. Objekt byl poškozen náletem 24. 3. 1945; 1981 byla jižní fronta, do té doby volná, dostavěna účelovou panelovou stavbou. Na jihozápadní zdi je pamětní deska „obětem zvůle a násilí 1948—1989“.