ZAVŘÍT MENU

Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích

Zařízení organizovaně zajišťující aktivity dětí a mládeže ve volném čase s cílem jejich všestranného rozvoje a prevence vzniku a výskytu sociálně patologických jevů ve společnosti.

V Českých Budějovicích pracoval 1954—1979 Krajský dům pionýrů a mládeže s krajskou i okresní působností, 1968—1969 pod názvem Krajský dům dětí a mládeže, který sídlil v Lipenské ulici. Roku 1979 byl rozdělen podle působnosti na Krajský dům pionýrů a mládeže (KDPM) a Okresní dům pionýrů a mládeže (ODPM); pro potřeby KDPM byl získán objekt někdejší Hardtmuthovy vily v ulici U Zimního stadionu č. 1. Od 1992 existuje pouze Dům dětí a mládeže (České Budějovice, U Zimního stadiónu č. 1) jako příspěvková organizace Jihočeského kraje pro zájmové vzdělávání s působností pro okres České Budějovice a v oblasti soutěží pro celý Jihočeský kraj. Pravidelně na začátku nového školního se roku otevírá v Domě dětí a mládeže asi 190 zájmových útvarů, do kterých se hlásí více jak 2000 dětí a mládeže. Pod každým oddělením je evidováno několik desítek těchto zájmových útvarů, které jsou vedeny pedagogy volného času – jak interními, tak i externími. K roku 2005 zde pracovalo 6 odborných oddělení: 

1. umělecké studio, které původně mělo sekci taneční, hudební, výtvarnou a dramatickou. V současné době jsou to již samostatná oddělení: taneční (moderní tanec, folklór, aerobik a další), výtvarné (kresba a keramika), hudební (dětské a mládežnické pěvecké sbory, hra na kytaru a flétnu);

2. přírodovědné oddělení (oblíbená je tradičně ichtyologie, entomologie, teraristika);

3. oddělení technické (se zaměřením na modelářství – plastové, automodelářství, dále na robotiku a radiotechniku a na práci s počítačem včetně využití internetu);

4. oddělení vzdělávání a propagace – dnes je rozšířeno o dramatickou výchovu;

5. oddělení sportu a turistiky (orientující se na sportovní disciplíny: florbal, volejbal, softbal, plavání, krasobruslení, fotbal, silové sporty a stolní tenis);

6. oddělení klubové činnosti  (deskové a fantazijní hry, larpy, dětské kluby pro předškoláky a maminky na mateřské s dětmi apod.).

Dům dětí a mládeže zastřešuje mnoho skupin s různým pohybovým zaměřením, které dosahují výborných výsledků v republikových, evropských i světových soutěžích. Organizuje různé sportovní turnaje, např. ve stolním tenise, ve vybíjené a odbíjené, v malé kopané,v šachu, v bojovém umění, zábavné hry a turisticko-poznávací výlety do přírody. O letních prázdninách pořádá dětské tábory s náplní sportovně-rekreační, rybářskou i výtvarnou, modelářskou, jazykovou nebo keramickou, popř. odborná soustředění se zaměřením na tanec. Oblíbené jsou i tzv. příměstské tábory, které jsou převážně organizovány o jarních a letních prázdninách. Dům dětí a mládeže pravidelně zajišťuje Vánoční i Velikonoční výstavu, Mikulášskou besídku, Den Země, Den dětí a jiné akce.

Několikaletou tradici má pěvecký sbor Jitřenka, který mnohokrát vystupoval doma i v zahraničí. Zúčastnil se i různých světových hudebních festivalů, ze kterých dovezl řadu trofejí. Členové Klubu amatérského novináře od 2000 vydávají časopis Budějovická hvězda, ve kterém otiskují svoji poezii a prózu a umožňují zviditelnění i dalším dětem ze základních a středních škol. 

Dům dětí a mládeže organizuje okresní a krajské olympiády vypisované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje Magistrátem města České Budějovice. Pravidelně zajišťuje přípravu a průběh anketní soutěže Talent Jihočeského kraje, sportovní soutěže O pohár primátora a Zahradní slavnosti DDM (v posledním případě se jedná o přehlídku činností všech zájmových útvarů Domu dětí a mládeže).

AUTOR:
PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub Ph.D.

DALŠÍ AUTOŘI:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      Dům Dětí a Mládeže České Budějovice. [on-line]. 4.6.2015 [cit. 2015-06-04]. Dostupné z: http://www.ddmcb.cz/