ZAVŘÍT MENU

Jihočeský klub Obce spisovatelů

Občanské sdružení profesionálních a neprofesionálních literátů, založené 28. 2. 2001 pod názvem Jihočeská obec spisovatelů.

Sdružení volně navázalo na činnost zaniklé pobočky Svazu spisovatelů s cílem umožnit zejm. začínajícím autorům v regionu kontakt se soudobou literaturou a jejími představiteli a prostřednictvím almanachů a sborníků jim poskytnout publikační prostor. V roce 2005 v něm působilo 38 autorů, z nichž někteří byli členy Obce spisovatelů. Ve funkci předsedy se vystřídali: 2001 Miroslav Hule (* 1946), 2002—2004 František Niedl (* 1949), 2004—2006 Jan Houska (* 1968), od 2006 Hanka Hosnedlová (* 1947). Čestným předsedou byl do 2013 V. Mertl. Členové sdružení pořádají besedy, přednášky, literární večery, literární kabarety, autorská čtení či autogramiády a jiné akce v řadě jihočeských měst. Sdružení vydává povídkové a básnické sborníky z prací svých členů, každoročně připravuje literární soutěž pro studenty, od 2006 vydává literární dvouměsíčník Fórum a uděluje jihočeskou literární cenu Číše Petra Voka.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

literatura    |   spisovatelé 

AUTOŘI:
doc. Robert Sak
Mgr. Martin Gaži

LITERATURA:
  •      Kdo je kdo v Obci spisovatelů: who's who. Vyd. 2., rozš. Praha: Obec spisovatelů, 2005. 159 s. ISBN 80-239-4027-9.

    [s. 92.]