ZAVŘÍT MENU

Budweiser Zeitung

Německé noviny vydávané v Českých Budějovicích 1873—1945, v přímé návaznosti na předcházející Anzeiger aus dem südlichen Böhmen.

Od 1. 1. 1873 vycházely dvakrát týdně, ve středu a v sobotu, v rozsahu 4—6, později 22—28 stran. Vydávala je knihtiskárna Augusta Benjamina Gothmanna (1829—1885), později Moldavia. V 70. letech 19. století sídlila kancelář Budweiser Zeitung v Kostelní ulici. Přinášely aktuální informace především z jihočeského regionu. Spolu s Budweiser Kreisblatt náležely k nejvlivnějším německým novinám v Českých Budějovicích. Jako orgán Německé pokrokové strany představovaly politicky umírněné liberální názory, ale za druhé světové války byly orientovány pronacisticky. Poslední číslo Budweiser Zeitung vyšlo 2. 5. 1945.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Češi a Němci    |   politické poměry