ZAVŘÍT MENU

aféry

Mimořádné události nebo případy, které zejm. prostřednictvím tisku budily pozornost veřejnosti a měly většinou společensky nepříjemné důsledky pro své původce.

Nešťastný dopad pro České Budějovice měla daňová a. ve 2. pol. 16. století, kdy městská rada soustavně vykazovala oproti skutečnosti menší počet várek z městského pivovaru a odváděla nižší daně. Na základě šetření komorního soudu v Praze z 1587—1591 muselo město dlužnou částku 30 000 kop grošů ve třech splátkách uhradit (1592—1594).

Velký ohlas zaznamenaly a. na počátku 20. století. Aby si zajistil podporu ve volbách, jmenoval 1902 městský výbor 26 nových čestných občanů a 321 měšťanů, většinou z řad loajálních německých zaměstnanců obce, kteří tak získali hlasovací právo. Čeští poslanci však dosáhli 1905 toho, že zemský výbor tato jmenování zrušil.

V listopadu 1905 došlo k tzv. párkové aféře, když čeští vojáci pražského 28. pluku, hlídkující ve městě během demonstrací za všeobecné volební právo, svorně odmítli pohoštění ohřátými párky, které jim na dvoře radnice dal připravit starosta J. Taschek.

Od počátku září 1920 sledovala českobudějovická veřejnost a. zvanou později Umrathovy miliony. Na zdejším nádraží byly tehdy zajištěny nákladní vagony, ve kterých pražský podnikatel Umrath kromě nábytku neoprávněně převážel do zahraničí potraviny, cenné papíry a vkladní knížky v hodnotě přes 15 milionů korun. Zaměstnanci železnice, kteří se otevření vagonů účastnili, požadovali odměny, jejichž rozdělování trvalo do června 1922.

Nejvíce pozornosti vzbudila kočičí aféra z léta 1924. Když bylo několik českobudějovických občanů pokousáno toulavými kočkami a hrozilo nebezpečí šíření vztekliny, z nařízení úřadů bylo 1 027 koček pochytáno do popelářských vozů a udušeno plynem. Zprávy o této akci našly mimořádný ohlas v celém státě, především mezi ochránci zvířat, novináři a spisovateli; zmínil se o ní i Karel Čapek (1890—1938).

V létě roku 2005 dramaticky vzrostl počet stížností obyvatelstva na jakost a způsob prodeje potravin v nákupních centrech. Skandál celostátního rozsahu vypukl v českobudějovickém supermarketu Julius Meinl na Lannově třídě, kde Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila manipulace s dobou trvanlivosti potravin a prokázala, že prošlé potraviny pracovníci oživovali octovou vodou, olejem, odřezáváním a dále nabízeli zákazníkům jako čerstvé. Zkažené potraviny byly do tzv. kafilerky sváženy i z jiných provozoven tohoto řetězce. Aférou, která rozpoutala sérii následných kontrol v celé obchodní síti, se zabývala Policie ČR.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

městská správa    |   pivovarnictví    |   politické poměry 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel a ŠEDA, Oldřich. Měšťanské i městské pivovarství a dvě stě let Prvního českobudějovického pivovaru Samson. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské pivovary, 1995. 122 , [12] s. příl.

    [s. 27—28.]
  •      RADA, František. Když se psalo c.k.: ze života Českých Budějovic na počátku století. 1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství České Budějovice, 1965. 242 s.

    [s. 29, 33—34.]
  •      RADA, František. Když se psalo T.G.M.: České Budějovice v prvním desetiletí republiky. 1. vyd. České Budějovice: Růže, 1970. 297 s.

    [s. 273—281.]
  •      CHVOJKA, Jiří. Čestní občané města Českých Budějovic. České Budějovice: Město České Budějovice prostřednictvím společnosti A Tempo, 1998. 62 s. ISBN 80-238-2765-0.