ZAVŘÍT MENU

Jihočeská Theléma

Skupina převážně jihočeských romanistů, kteří společně přetlumočili do češtiny téměř nepřeložitelný román F. Rabelaise Gargantua a Pantagruel, přeplněný renesančními reáliemi, slovními hříčkami a neologismy.

Překladatelé byli sdruženi kolem vysokoškolského profesora Prokopa Miroslava Haškovce (1876—1935), jenž ve školním roce 1908—1909 inicioval překlad první knihy románu (vyšla v roce 1912). Název překladatelského kroužku Theléma byl převzat přímo z Rabelaisova díla, a protože později všichni překladatelé Karel Šafář (1889—1970), Josef Rejlek Miroslav Haller (1901—1968) pocházeli z jižních Čech nebo v nich působili, byl kroužek přejmenován na Jihočeská Theléma. Celý překlad poprvé vyšel 1931; hlavní redakční práci vedl K. Šafář, známý též překlady z italštiny a arabštiny. Ten až do své smrti revidoval všechna pozdější vydání překladu Rabelaisova románu (1953, 1962, 1968).

AUTOR:
Mgr. Jana Gažiová

LITERATURA:
 •      BLÜMLOVÁ, D. Ze zákulisí překladu Rabelaisova románu Gargantua a Pantagruel aneb Kterak Rabelais branou thelémskou do jižních Čech vlezl. In: Jihočeský sborník historický 1993. České Budějovice 1993, roč. 62, s. 177—183.

  [s. 177—182.]
 •      BLÜMLOVÁ, Dagmar. Rabelaisovy osudy v Čechách: k překladu Jihočeské Thelémy. In: RADIMSKÁ, Jitka. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2000. 387 s. Opera Romanica; 1. ISBN 80-7040-473-6.

  [s. 373—387.]
 •      FORST, Vladimír, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. [Díl] 2., H-L. Sv. I, H-J. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. 589 s. ISBN 80-200-0468-8.

  [s. 530—531.]
 •      MAKOVCOVÁ, Jana. Jihočeský Theléman Karel Šafář. In: Jihočeský sborník historický.  České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1995, sv. 64. s. 131—139. ISSN 0323-004X.

  [s. 131—139.]
 •      MAKOVCOVÁ, Jana. Jihočeský Theléman (Karel Šafář) – život a dílo. České Budějovice, 1995. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta.

 •      FORST, Vladimír, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. [Díl] 2., H-L. Sv. II, K-L. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. s. 597-1377. ISBN 80-200-0469-6.