ZAVŘÍT MENU

dvory

Velké zemědělské usedlosti v okolí města.

šosovní dvory

Před opevněním města se rozkládaly pozemky dvory zámožných měšťanů, kteří se vedle své profese věnovali zemědělskému podnikání. Dvory patřily pod ochranu neboli šos města. Bylo jich kolem patnácti, o rozloze nad 30 lánů půdy (1 lán = 18,158 ha). Vlastní dvůr před Pražskou branou měl od 1439 špitál s kostelem svatého Václava, který později zanikl a na jeho místě byla postavena vojenská pekárna. Před Rožnovskou branou, na pozemcích dřívějšího Lučního dvoru, stál od 1547 Děkanský dvůr.

Většina starých dvorů se udržela se změněnými názvy až do 20. století: Pillmannův dvůr (Charvátův), Světlík, Rozumův dvůr, Nedbalův dvůr, Suchý dvůr, Rittův dvůr, Červený dvůr, Plonerův dvůr, Remlovy Dvory, Trägerův dvůr, Voříškův dvůr.

Před městskými hradbami byla ještě řada menších zemědělských hospodářství, které měšťanům zajišťovaly soběstačnost v obilí, mase a píci pro dobytek. Stály na Starém Městě, ve Čtyřech Dvorech, podél Dlouhé cesty (Na Sadech) a po 1560 vznikaly na rozprodávaných pozemcích bývalého Krenauerova dvora před Svinenskou branou. Dvory zanikaly po roce 1848 při rozšiřování nových předměstí