ZAVŘÍT MENU

jméno města

Původ a vývoj názvu města.

Původní Budivojovice při brodu přes Vltavu byly nazvány podle svého zakladatele Budivoje ze Železnice (osada lidí Budivojových). Jeho syn a nástupce Čéč z Budivojovic se psal Zeyst de Budoywicz (1251), Scech de Budwog (1263) nebo Checho de Budiwogewich (1268). Český základ jména se udržoval ještě v tvarech Budyeyowycze, Budiuoiowice (okolo 1310), in Budyowicz (1335, 1343) a ojediněle Budwicz (1348). Nově založené královské město dostalo německý název Budwoyz (1265) a Budivoyz (1274), vycházející z 2. pádu jména Budivoj. Chybným spojením s osobními jmény typu Ortwin nebo Wolfwin vznikl název Budebins (1265), Budwains. upravený pro snadnější výslovnost na Budwais nebo Budweis (Budweyss). Tento tvar vyhovoval německému měšťanstvu a byl běžně používán i v latinských listech vycházejících z městské rady nebo jí adresovaných. Neměl národnostní přídech a uváděli jej i rození Češi, např. 1338 farář Bušek nebo 1363 Bohuněk (asi 1330—1406). Drobné odchylky v transkripci (Budowoys, Wudewois, Budwis, Budewich) byly zaviněny městskými písaři, kteří je zaznamenali tak, jak ho slyšeli. Latinský název je Budvicium. V české listině z 1388 byl poprvé použit tvar „do budiegiewicz“. Po husitské revoluci se začala objevovala forma České Budějovice. Zprvu nevyjadřovala národnostní charakter obyvatelstva, ale sloužila k rozlišení od města Budějovic na Moravě. V průběhu 16. století byla již běžně užívána i při oficiálních příležitostech, nejčastěji v podobě Budějovice české.

V německých textech se 1528 objevil tvar Böhmisch Budweis a rovněž se ujal. Názvy Budějovice, Budweis, České Budějovice nebo Budějovice České a Böhmisch Budweis byly užívány až do poloviny 18. století. V souvislosti s germanizačními tendencemi rakouského státu nabýval zvláště po zřízení Budějovického kraje vrchu tvar Budweis, i když varianta Böhmisch Budweis stále přetrvávala. V roce 1789 byl užíván dvojjazyčný název Böhmisch Budweis, Česky Budiegowicze.

S přibýváním českého obyvatelstva z venkova v 2. pol. 19. století označení Budějovice, v lidové podobě BudějiceBudějce, zcela převážilo. Podoba České Budějovice získávala národnostní význam a po 1918 se stala oficiálním názvem. K přechodné změně došlo za druhé světové války, kdy bylo označení České Budějovice zakázáno a povolen jen tvar Budějovice. Od 1945 je v platnosti pojmenování České Budějovice.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

založení města 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      HUYER, Reinhold. Aus Alt-Budweis. Der Name der Stadt Budweis. Budweiser Zeitung. 1901, roč. 40, č. 89, 90.

  •      PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl I., A-H. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947. 726 s.

    [s. 199—200.]
  •      KOVÁŘ, Daniel. Fundatio civitatis: zrození královského města Českých Budějovic. Vydání první. České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2015. 158 stran. ISBN 978-80-86829-98-2.