ZAVŘÍT MENU

Střeleček František

statistik a ekonom, druhý rektor Jihočeské univerzity (1998—2004)

*  31. 5. 1936, Stachy na Prachaticku
† 22. 10. 2011, České Budějovice

Po maturitě na Střední ekonomické škole ve Vimperku (1955) vystudoval v letech 1955—1960 na Fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze obor učitelství ekonomických předmětů. Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval 1971—1973 postgraduální studium zakončené udělením titulu kandidáta ekonomických věd v oboru ekonomická statistika. Na Vysoké škole zemědělské v Praze se nejprve 1990 habilitoval v oboru automatizované systémy řízení v zemědělství a 1993 byl jmenován profesorem pro obor zemědělská ekonomika.

Od 1964 působil na českobudějovické Provozně ekonomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze; 1994—1998 zastával funkci děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, 1998—2004 byl po dvě funkční období rektorem Jihočeské univerzity a 2004—2007 působil ve funkci prorektora pro rozvoj univerzity.

Ve vědecké práci se zabýval zejména cenovými modely zemědělských výrobků, účinností dotačních titulů a přímých plateb Evropské unie a metodologií finanční analýzy. Je autorem několika samostatných vědeckých monografií, publikoval přibližně 150 vědeckých a odborných statí a přednášel na univerzitách v USA, Rakousku a Portugalsku. Byl členem řady vědeckých grémií a redakčních rad odborných periodik. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre mu udělila 4. 5. 2006 čestný doktorát za vědecký a pedagogický přínos v oblasti statistických a matematických metod.