ZAVŘÍT MENU

salesiáni

Klerická kongregace papežského práva působící v Českých Budějovicích od 1980

Societas S. Francisci Salesii  |  Salesiani Don Bosco  |  Kongregace svatého Františka Saleského  |  Salesiáni Dona Boska

Kongregaci založil v Turíně 1859 italský kněz Giovanni Bosco (1815—1888) kanonizovaný 1934; její stanovy potvrdil 1874 papež Pius IX. (1792—1878). Hlavním posláním salesiánů je práce s ohroženou mládeží, o jejíž nenásilnou výchovu v dobré občany a křesťany se snaží prostřednictvím zájmové činnosti a sebevzděláváním zejm. v Salesiánských střediscích mládeže. Působí na školách a v dalších výchovných zařízeních pro děti a mládež, věnují se i farní pastoraci a misijní činnosti. Kongregace se rychle rozšířila do 110 zemí celého světa, v Čechách a na Moravě působí od 1927; samostatná provincie zde byla ustavena 1935. V Českých Budějovicích začali pracovat první salesiáni v roce 1980, ale bez oficiálního povolení, a proto působili až do roku 1989 v soukromí po rodinách.

V roce 1990 pověřil budějovický biskup M. Vlk salesiánskou komunitu ve městě duchovní a pastorační službou v nově vzniklé sídlištní farnosti svatého Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech. Salesiánští duchovní dočasně vypomáhali rovněž ve správě nejmladší budějovické farnosti svatého Cyrila a MetodějeSuchém Vrbném. Významnou roli sehráli českobudějovičtí salesiáni při vzniku a dalším odborném i pedagogickém rozvoji Teologické fakulty Jihočeské univerzity, na níž v současnosti někteří z nich přednášejí. Od 1995 také zajišťují chod Salesiánského střediska mládeže – Domu dětí a mládeže v ulici Emy Destinnové, kde nabízejí různé aktivity pro volný čas a zájmové kroužky pro děti i dospívající mládež bez rozdílu vyznání. Českobudějovická salesiánská komunita sídlí na faře u kostela svatého Vojtěcha a v areálu bývalého morového špitálu s kostelem Nejsvětější Trojice na Pražské třídě

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

církevní správa    |   řády a kongregace 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      HRUDNÍKOVÁ, Mirjam. Řeholní život v českých zemích : řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. 319 s. ISBN 80-7192-222-6.

    [s. 87—90.]
  •      Katalog diecéze českobudějovické L.P. 2005: proměnná část. 1. vyd. České Budějovice: Katolická církev, 2004. 131 s.

    [s. 21, 105.]
  •      KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút. Kniha víry, naděje a lásky: [70 let působení salesiánů v Čechách a na Moravě]. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 248 s. ISBN 80-7178-122-3.

    [s. 176—182.]