ZAVŘÍT MENU

Janoušek Bohumír

historik, vysokoškolský pedagog

* 6. 7. 1924, České Budějovice
† 10. 6. 2007, České Budějovice

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze. V období 1946—1950 působil jako vedoucí Městského archivu v Českých Budějovicích, 1951—1957 Státního archivu Třeboň a 1958—1959 Okresního archivu České Budějovice. V letech 1960—1983 byl vedoucím katedry dějepisu, profesorem a 1969—1976 děkanem Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Od 1953 do 1973 byl redaktorem Jihočeského sborníku historického.

Počáteční bádání o dějinách města (nejstarší dochovaná městská kniha, rychtářský rod Klariců, postoj města 1547, kaplan A. Krejčí 1848, publikace Město na soutoku, 1965) rozšířil na popularizaci revolučních tradic, dělnického hnutí a nejnovějších dějin jižních Čech. Věnoval se také poezii, zprvu lyrické, později politické, napsal i politicky angažovaný román Srdce bijí zvonem domova (1988) a operní libreto. Po 1989 se vrátil k starším dějinám studií o předhusitském urbáři vsí Vztuhy a Ortvínovice. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

archivy    |   historiografie    |   Jihočeská univerzita    |   Státní okresní archiv 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      SVOBODA, Miloš. Padesátiny profesora Bohumíra Janouška. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1974, roč. 11, č. 3., s. 188. ISSN 0862-5417.

    [s. 188.]
  •      JIROUŠEK, Bohumil. Zemřel Bohumír Janoušek.  In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2007, sv. 76. ISBN:978-80-86260-76-1

    [s. 302—303.]