ZAVŘÍT MENU

Pomocné technické prapory (internační útvary)

Internační útvary a zařízení, které vznikly z rozhodnutí Ústředního výboru Komunistické strany Československa v září 1950.

Výběr osob prováděly okresní komise podle seznamů vypracovaných okresními velitelstvími Sboru národní bezpečnosti. Jako první do nich byli zařazeni řeholníci, studenti teologických fakult a biskupských seminářů, dále vojenskou službou povinní muži označení jako osoby nepřátelské komunistickému režimu, posléze všichni mladí i starší muži nepohodlní režimu včetně studentů vysokých škol. Pomocné technické prapory byly rozděleny na tzv. lehké, kde vojáci pracovali na stavbách, v lesnictví a zemědělství, a těžké, jejichž příslušníci pracovali převážně v hlubinných dolech. Celkový počet příslušníků útvarů byl asi 50 000. Z Českých Budějovic a blízkého okolí do nich bylo odvedeno kolem 1 000 mužů, zejm. kněží a vysokoškoláků, synů živnostníků, rolníků a podnikatelů. 

AUTOR:
Mgr. et Bc. Ivan Mánek

LITERATURA:
  •      BÍLEK, Jiří. Pétépáci, aneb, Černí baroni úplně jinak: vyprávění o jednom z bílých míst naší nedávné historie. Vyd. 1. Plzeň: Nava, 1996. 165 s., [62] s. il., mapy a ukázky písemností. ISBN 80-85254-71-9.

  •      DROBÍLEK, Antonín, GABRHEL, Josef a HOLEC, František. Hořké vzpomínání: [z dopisů a vzpomínek chlapců pétépáků. PTP]. 1. díl. Praha: Ústřední rada PTP-VTNP, 1996. 158 s.