ZAVŘÍT MENU

Beseda lidu

Český spolek s kulturněpolitickým, podpůrným a hospodářským zaměřením, založený 3. 1. 1884.

Jejím předsedou byl zvolen A. Zátka, místopředsedou Petr Šrámek a jednatelem F. Hromada. Při založení měla asi 300 členů, během 15 let trvání tento počet kolísal jen nepatrně. Ve své činnosti se orientovala na místní školní záležitosti (v rámci propagace hesla České dítě do české školy), zprostředkovávala pracovní příležitosti pro české dělníky, vedla statistické údaje o místních národnostních poměrech a organizovala podpůrné akce pro sociálně slabší vrstvy obyvatel. Členila se do čtyř odborů: přednáškového, pro evidenci úřednictva a duchovenstva, pro evidenci živnostnictva a podpůrného.

Zanikla legislativní cestou 7. 8. 1899. Jejím přímým pokračovatelem se stala Národní rada Čechů českobudějovických

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Češi a Němci    |   politické poměry    |   spolky a sdružení    |   školství