ZAVŘÍT MENU

Fiala Karel

typograf

* 29. 12. 1895, České Budějovice
† 4. 9. 1980, České Budějovice

Po vyučení sazečem písma v tiskárně Jana Přibyla (1856—1913) vstoupil do firmy svého otce, nejkvalitněji pracující tiskárny v Českých Budějovicích. Když ji převzal, dbal o to, aby byla vybavena nejmodernějším strojním zařízením i novými typy písem. Rozšiřoval si proto odborné znalosti účastí na typografických kurzech a studijními cestami do ciziny. V jeho závodě se tiskla přední místní periodika, mj. Jihočeské listy, Jihočeský přehledLinie, umělecké ročenky, výroční zprávy zdejších středních škol, učebnice a většina reprezentačních publikací vydaných ve městě mezi dvěma válkami. K. Fiala sám typograficky upravoval bibliofilie vydávané místní odbočkou Družstevní práce. Za druhé světové války byl 2 roky vězněn v koncentračním táboře. Po znárodnění firmy přešel do Jihočeských tiskáren, kde pracoval ještě 20 let. Tehdy upravil řadu výstavních katalogů Alšovy jihočeské galerie a četné publikace Jihočeského muzea, Jihočeské vědecké knihovny a bývalého Krajského nakladatelství (Růže). Byl také autorem četných plakátů, jejichž tvorba se datuje od 1914 a vyznačuje ji důraz na typografické řešení, nápaditost a dokonalé řemeslné zpracování, slavnostních tisků a exlibris. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie, Jihočeského muzea a Jihočeské vědecké knihovny. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

nakladatelství 

AUTOR:
doc. Robert Sak

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Za typografem Karlem Fialou. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1981, roč. 50, č. 2, s. 148—149. ISSN 0323-004X.